Ozcan Erkan Akgun
Title
Cited by
Cited by
Year
Bilimsel araştırma yöntemleri
Ş Büyüköztürk, EK Çakmak, ÖE Akgün, Ş Karadeniz
Bilimsel araştırma yöntemleri, 2007
10223*2007
Güdülenme ve öğrenme stratejileri ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması
Ş Büyüköztürk, ÖE Akgün, Ö Özkahveci, F Demirel
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 4 (2), 207-239, 2004
4202004
İlköğretim programlarının öğretmen yeterlilikleri açısından değerlendirilmesi
FD Gözütok, ÖE Akgün, ÖC Karacaoğlu
Eğitimde Yansımalar: VIII; Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme …, 2005
288*2005
The validity and reliability study of the Turkish version of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire
Ş Büyüköztürk, ÖE Akgün, Ö Özkahveci, F Demirel
Educational Sciences: Theory & Practice 4 (2), 207-239, 2004
1372004
The Turkish adaptation study of Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) for 12–18 year old children: Results of confirmatory factor analysis
Ş Karadeniz, Ş Büyüköztürk, ÖE Akgün, E Kılıç-Çakmak, F Demirel
The Turkish Online Journal of Educational Technology 7 (4), 108-117, 2008
1122008
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri
M ÖZTÜRK, ÖE AKGÜN
Sakarya University Journal of Education 2 (3), 49-67, 2012
1062012
Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri
Ş Büyüköztürk, E Kılıç Çakmak, ÖE Akgün, Ş Karadeniz, F Demirel
Ankara: Pegem Akademi, 2018
742018
Bilgisayar destekli ve fen bilgisi laboratuvarında yapılan gösterim deneylerinin öğrencilerin fen bilgisi başarısı ve tutumları üzerindeki etkisi
ÖE Akgün
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (1), 1-20, 2005
452005
İlköğretim ikinci kademe ve lise öğrencilerinin ders ve sınıf düzeylerine göre öğrenme stratejileri ve güdülenme düzeylerinin belirlenmesi
EK Çakmak, ÖA Akgün, Ş Karadeniz, Ş Büyüköztürk, F Demirel
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 5 (1), 2008
412008
Effects of Lectures with PowerPoint or Prezi Presentations on Cognitive Load, Recall, and Conceptual Learning.
ÖE Akgün, A Babur, E Albayrak
International Online Journal of Educational Sciences 8 (3), 2016
342016
EĞİTİM FAKÜLTESİNDE OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM AMAÇLI İNTERNET KULLANIMI ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ: Sakarya Üniversitesi Örneği
M TOPAL, ÖE AKGÜN
Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (1), 343-364, 2015
342015
Düzeltici Metin ve Tahmin-Gözlem-Açıklama Stratejilerinin Öğrencilerin Bilişsel Çelişki Düzeyleri ve Kavramsal Değişimleri Üzerindeki Etkisi
ÖE Akgün, D Deryakulu
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 40 (1), 17-40, 2007
312007
Adaptive Web-Assisted Learning System for Students with Specific Learning Disabilities: A Needs Analysis Study.
E Polat, T Adiguzel, OE Akgun
Educational Sciences: Theory and Practice 12 (4), 3243-3258, 2012
282012
Technology in STEM Project-Based Learning
OE Akgun
STEM Project-Based Learning, 65-75, 2013
252013
Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Bilişim Güvenliği Farkındalıkları: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği
ÖE AKGÜN, M TOPAL
Sakarya University Journal of Education 5 (2), 98-121, 2015
222015
Bilgisayar Öz-yeterlik İnançları
ÖE Akgün
MAYA Akademi, 2008
21*2008
Uygulayanların deneyim ve görüşleriyle yapıcı yaklaşım ve yapıcı yaklaşımların uygulanması öncesinde yapılması önerilen araştırmalar
ÖE Akgün
Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (2), 1-18, 2005
202005
The Effects of Irrational Beliefs on Academic Motivation and Academic Self-efficacy of Candidate Teachers of Computer and Instructional Technologies Education Department
EA Ozer, OE Akgun
Procedia-Social and Behavioral Sciences 197, 1287-1292, 2015
182015
Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine Eleştirel Bir Bakış: Problemler, Beklentiler ve Çözüm Önerileri (A Critical View to School Experience and Application of …
A Kirksekiz, M Uysal, O İŞBULAN, ÖE Akgün, M Kiyici, MB HORZUM
BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 4 (2), 433-451, 2015
18*2015
Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğretmen adaylarının bilişim güvenliği eğitimi verebilmeye yönelik yeterlilik algılarının incelenmesi
ÖF Gökmen, ÖE Akgün
İlköğretim Online 14 (4), 1208-1221, 2015
182015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20