Zeliha Yazıcı
Zeliha Yazıcı
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Verified email at akdeniz.edu.tr
TitleCited byYear
How bilingual is bilingual? Mother-tongue proficiency and learning through a second language
Z Yazici, BG Ilter, P Glover
International Journal of Early Years Education 18 (3), 259-268, 2010
512010
Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Dil Etkinliklerini Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi
Gönen, Ünüvar
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23-40, 2010
342010
Trends in pre-school enrolment in Turkey: unequal access and differential consequences
O Agirdag, Z Yazici, S Sierens
Comparative Education 51 (4), 537-554, 2015
182015
Almanya ve Türkiye'de Anaokuluna Devam Eden 60-76 Aylar Arasındaki Türk Çocuklarının Dil Gelişimi ile Okuma Olgunluğu Arasındaki ılişkinin ıncelenmesi [Investigation of …
Z Yazıcı
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 1999
101999
Okul öncesi eğitiminin okul olgunluğu üzerine etkisinin incelenmesi
Z Yazici
Milli Eğitim Dergisi 155, 2002
62002
Relationship between family enviroment perception of parents and children’s self concept perception
Z Yazıcı, T Taşkın
International Journal of Human Sciences 10, 98-112, 2013
52013
How bilingual is bilingual
Z Yazici, BG Ilter, P Glover
Mother-tongue, 2010
52010
İki Dilli ve Tek Dilli Çocuklarda Dil Gelişimi Okuma Olgunluğu İlişkisi
Z YAZICI, Z TEMEL
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (22), 145-158, 2011
32011
Birinci Ve Đkinci Dili Türkçe Olan Đki Dilli Çocukların Türkçeyi Kazanımlarına Dil Merkezli Okul Öncesi Eğitim Programının Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi,
ZG Yazıcı
Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2007
32007
İki Dilli ve Çok Kültürlü Ortamda Yetişen Çocuklar İçin Ana Dilinin Gerekliliği
ZF Temel, Z YAZICI
Türk Dili, Dil ve Edebiyatı Dergisi, 495-505, 2003
32003
İkidilli ve Tek Dilli Çocuklarda Dil Gelişimi Okuma Olgunluğu İlişkisi
Z Yazıcı, ZF Temel
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011
22011
Okul Öncesi Dönemdeki İki Dilli/Çok Dilli Çocukların Dil Kazanım Süreci
Z YAZICI, BG İLTER
Dil Araştırmaları 3 (3), 47-61, 2008
22008
Erken Çocukluk Döneminde Anaokulu ve Anasınıflarında İki Dilli Eğitim Uygulamaları ve Deneyimleri Üzerine Öğretmen Görüşleri
BG ÇETİNTAŞ, Z YAZICI
Mediterranean Journal of Humanities, vol.VI, pp.174-187, 6, 174-187, 2016
12016
The Examination of Pre-school Teachers’ towards Liking of Children
Z Yazici
Procedia-Social and Behavioral Sciences 116, 172-176, 2014
12014
FAMILY INTERACTION IN MULTICULTURAL ENVIRONMENT: TURKISH IMMIGRANT FAMILY CASE.
Z Yazici
International Journal of Academic Research 5 (4), 2013
12013
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Sevme Eğilimlerinin İncelenmesi
Z Yazıcı
Mediterranean Journal of Humanities 3 (2), 279-286, 2013
12013
Acquisition of Turkish of Russian-Turkish bilingual children in early childhood
Z Yazici, B Yüksel, MC Yaşar
International Journal of Human Sciences 7 (1), 635-646, 2010
1*2010
Öğretmen adaylarının çocuk katılım hakkına ilişkin farkındalıklarının değerlendirilmesi
B Yüksel, Z Yazıcı
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 3 (2), 457-477, 2019
2019
Erken Çocuklukta Yabancı Dil Eğitimine Bakış (Antalya Örneği)
Z Yazici, BG Ilter
International Journal of Languages’ Education and Teaching Volume 6, 438-453, 2018
2018
International Journal of Languages’ Education and Teaching Volume 6, Issue 2, June 2018, p. 438-453
Z YAZICI, BG İLTER
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20