Zeliha Yazıcı
Zeliha Yazıcı
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Verified email at akdeniz.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
How bilingual is bilingual? Mother-tongue proficiency and learning through a second language
Z Yazici, B Genc Ilter, P Glover
International Journal of Early Years Education 18 (3), 259-268, 2010
662010
Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Dil Etkinliklerini Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi
Gönen, Ünüvar
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23-40, 2010
462010
Trends in pre-school enrolment in Turkey: unequal access and differential consequences
O Agirdag, Z Yazici, S Sierens
Comparative Education 51 (4), 537-554, 2015
262015
Almanya ve Türkiye'de Anaokuluna Devam Eden 60-76 Aylar Arasındaki Türk Çocuklarının Dil Gelişimi ile Okuma Olgunluğu Arasındaki ılişkinin ıncelenmesi [Investigation of …
Z Yazıcı
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 1999
91999
Erken Çocukluk Döneminde Anaokulu ve Anasınıflarında İki Dilli Eğitim Uygulamaları ve Deneyimleri Üzerine Öğretmen Görüşleri
BG ÇETİNTAŞ, Z YAZICI
Mediterranean Journal of Humanities, vol.VI, pp.174-187, 6, 174-187, 2016
72016
How bilingual is bilingual
Z Yazici, GI Binnur, P Glover
Mother tongue, 2010
62010
Okul öncesi eğitiminin okul olgunluğu üzerine etkisinin incelenmesi
Z Yazici
Milli Eğitim Dergisi 155, 2002
62002
Relationship between family enviroment perception of parents and children’s self concept perception
Z Yazıcı, T Taşkın
International Journal of Human Sciences 10, 98-112, 2013
52013
İkidilli ve Tek Dilli Çocuklarda Dil Gelişimi Okuma Olgunluğu İlişkisi
Z Yazıcı, ZF Temel
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011
52011
Kent Merkezlerindeki Ekolojik Temelli Oyun Alanlarının Mekansal Açıdan İncelenmesi: Ankara-Antalya Örneği
T Taştepe, AM Başbay, Z YAZICI
Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 2016
42016
Birinci Ve Đkinci Dili Türkçe Olan Đki Dilli Çocukların Türkçeyi Kazanımlarına Dil Merkezli Okul Öncesi Eğitim Programının Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi,
ZG Yazıcı
Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2007
32007
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Sevme Eğilimlerinin İncelenmesi
Z Yazıcı
Mediterranean Journal of Humanities 3 (2), 279-286, 2013
22013
Acquisition of Turkish of Russian-Turkish bilingual children in early childhood
Z Yazici, B Yüksel, MC Yaşar
International Journal of Human Sciences 7 (1), 635-646, 2010
2*2010
Okul Öncesi Dönemdeki İki Dilli/Çok Dilli Çocukların Dil Kazanım Süreci
Z Yazıcı, B Genç İlter
Dil Araştırmaları 3 (3), 47-61, 2008
22008
The Examination of Pre-school Teachers’ towards Liking of Children
Z Yazici
Procedia-Social and Behavioral Sciences 116, 172-176, 2014
12014
FAMILY INTERACTION IN MULTICULTURAL ENVIRONMENT: TURKISH IMMIGRANT FAMILY CASE.
Z Yazici
International Journal of Academic Research 5 (4), 2013
12013
Onlar Bizim Hemşehrimiz Uluslar arası Göç ve Hizmetlerin Kültürlerarası Açılımı Ed: Erol Esen-Zeliha Yazıcı İçinde, Almanya’daki Türkiye Kökenli Göçmenlerin Sağlık Durumları …
Z Yeşilyurt Gündüz
Siyasal Kitabevi, 85-107, 2011
12011
İki Dilli ve Çok Kültürlü Ortamda Yetişen Çocuklar İçin Ana Dilinin Gerekliliği
ZF Temel, Z YAZICI
Türk Dili, Dil ve Edebiyatı Dergisi, 495-505, 2003
1*2003
Kent Merkezlerindeki Ekolojik Çocuk Oyun Alanlarının Mekansal Açıdan İncelenmesi: Ankara-Antalya Örneği
T Taştepe, AM Başbay, Z YAZICI
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (2), 85-95, 0
1
Social Dissatisfaction and Family Quality of Life in Early Childhood
E Yavuz, Z Yazıcı
Elementary Education Online 19 (4), 2382-2395, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20