Prof. Bogdan Ozga-Zieliński, Ph.D., D.Sc., M.Sc., P.Eng.
Prof. Bogdan Ozga-Zieliński, Ph.D., D.Sc., M.Sc., P.Eng.
Institute of Meteorology and Water Management National Research Institute IMGW-PIB
Verified email at imgw.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Comparison of multiple linear and nonlinear regression, autoregressive integrated moving average, artificial neural network, and wavelet artificial neural network methods for …
J Adamowski, H Fung Chan, SO Prasher, B Ozga‐Zielinski, A Sliusarieva
Water Resources Research 48 (1), 2012
3312012
Long-term SPI drought forecasting in the Awash River Basin in Ethiopia using wavelet neural network and wavelet support vector regression models
A Belayneh, J Adamowski, B Khalil, B Ozga-Zielinski
Journal of Hydrology 508, 418-429, 2014
2672014
Trend detection in surface air temperature in Ontario and Quebec, Canada during 1967–2006 using the discrete wavelet transform
D Nalley, J Adamowski, B Khalil, B Ozga-Zielinski
Atmospheric Research 132, 375-398, 2013
1192013
Multi-step water quality forecasting using a boosting ensemble multi-wavelet extreme learning machine model
R Barzegar, AA Moghaddam, J Adamowski, B Ozga-Zielinski
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 1-15, 2017
562017
A review: dew water collection from radiative passive collectors to recent developments of active collectors
B Khalil, J Adamowski, A Shabbir, C Jang, M Rojas, K Reilly, ...
Sustainable Water Resources Management 1 (4), 1-16, 2015
462015
Short-term forecasting of groundwater levels under conditions of mine-tailings recharge using wavelet ensemble neural network models
B Khalil, S Broda, J Adamowski, B Ozga-Zielinski, A Donohoe
Hydrogeology Journal 23 (1), 121-141, 2015
392015
Review of applied-statistical methods for flood-frequency analysis in Europe
A Castellarin, S Kohnovį, L Gaįl, A Fleig, JL Salinas, A Toumazis, ...
NERC/Centre for Ecology & Hydrology, 2012
392012
Snow-melt flood frequency analysis by means of copula based 2D probability distributions for the Narew River in Poland
B Ozga-Zielinski, M Ciupak, J Adamowski, B Khalil, J Malard
Journal of Hydrology: Regional Studies 6, 26-51, 2016
262016
River quality: dynamics and restoration
DA Dunnette, A Laenen, et al.
CRC Press, 1997
261997
Zasady obliczania najwie̜kszych przepływów rocznych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia przy projektowaniu obiektów budownictwa hydrotechnicznego - długie cia̜gi …
M Ozga-Zielińska, J Brzeziński, B Ozga-Zieliński
Inst., 1999
241999
Powodziogenność rzek pod kątem bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych i zagrożenia powodziowego
M Ozga-Zielińska, E Kupczyk, B Ozga-Zieliński, R Suligowski, J Niedbała, ...
Materiały Badawcze IMGW, Hydrologia i Oceanologia 29, 2003
232003
Estimating evapotranspiration using an extreme learning machine model: case study in north Bihar, India
D Kumar, J Adamowski, R Suresh, B Ozga-Zielinski
Journal of Irrigation and Drainage Engineering 142 (9), 04016032, 2016
202016
Badanie statystycznej niejednorodności ciągów pomiarowych/Analysis of statistical nonhomogeneity of measurement series
B Ozga-Zieliński
Gospodarka Wodna 10 (1987), 226-228, 1987
171987
The application of dynamic linear Bayesian models in hydrological forecasting: Varying coefficient regression and discount weighted regression
M Ciupak, B Ozga-Zielinski, J Adamowski, J Quilty, B Khalil
Journal of Hydrology 530, 762-784, 2015
92015
Wisła w Warszawie-wybrane problemy hydrologiczne/Vistula River in Warsaw – Selected Hydrologic Problems
B Ozga-Zieliński, J Szkutnicki, A Kadłubowski, Ł Chudy
Gospodarka Wodna 12, 490-493, 2010
82010
Powodziogenność rzek jako miara zagrożenia obiektów hydrotechnicznych i ustalania stref ochrony przeciwpowodziowej/Flooding Potentiality as a Measure of Safety of Water …
M Ozga-Zielińska, B Ozga-Zieliński
Gospodarka Wodna, 10-17, 2003
82003
Określanie prawdopodobieństwa przepływów ekstremalnych rocznych genetycznie niejednorodnych: metoda alternatywy zdarzeń/Estimation of Probability for Annual Extreme Events …
M Ozga-Zielińska, J Brzeziński, B Ozga-Zieliński
Gospodarka Wodna, 191-196, 2007
72007
New approach for determining the quantiles of maximum annual flows in ungauged catchments using the EBA4SUB model
D Młyński, A Wałęga, B Ozga-Zielinski, M Ciupak, A Petroselli
Journal of Hydrology 589, 125198, 2020
52020
Applying the Theory of Reliability to the Assessment of Hazard, Risk and Safety in a Hydrologic System: A Case Study in the Upper Sola River Catchment, Poland
B Ozga-Zielinski, J Adamowski, M Ciupak
Water 10 (6), 1-24, 2018
52018
River-Flooding Potential in terms of Water Structures Safety and Flooding Hazard – Introduction to Methodology
M Ozga-Zielińska, E Kupczyk, B Ozga-Zieliński, R Suligowski, ...
Institute of Meteorology and Water Management - National Research Institute …, 2011
5*2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20