Małgorzata Gawlik-Kobylińska
Małgorzata Gawlik-Kobylińska
Akademia Sztuki Wojennej
Verified email at akademia.mil.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Recovery of zinc and manganese, and other metals (Fe, Cu, Ni, Co, Cd, Cr, Na, K) from Zn-MnO2 and Zn-C waste batteries: Hydroxyl and carbonate co-precipitation from solution …
A Sobianowska-Turek, W Szczepaniak, P Maciejewski, ...
Journal of Power Sources 325, 220-228, 2016
542016
Nowe technologie w edukacji dla bezpieczeństwa. Kształcenie w paradygmacie społeczeństwa informacyjnego i jego przyszłość
M Gawlik-Kobylińska
Rozpisani.pl/Grupa PWN, 2016
92016
The Four-Dimensional Instructional Design Approach in the Perspective of Human-Computer Interactions.
M Gawlik-Kobylinska
APPIS, 146-156, 2018
52018
Reconciling ADDIE and Agile instructional design models—case study
M Gawlik-Kobylinska
9th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA …, 2018
52018
New technologies in education for security and safety
M Gawlik-Kobylińska, P Maciejewski
Proceedings of the 2019 8th International Conference on Educational and …, 2019
42019
Civil-military intercultural education and training in the form of blended learning
M Gawlik-Kobylinska, K Trochowska, P Maciejewski
E-MENTOR, 24-34, 2016
42016
Improvement of a Sustainable World through the Application of Innovative Didactic Tools in Green Chemistry Teaching: A Review
M Gawlik-Kobylińska, W Walkowiak, P Maciejewski
Journal of Chemical Education 97 (4), 916-924, 2020
32020
Task-based approach in 3D education for security and safety
M Gawlik-Kobylińska
International Journal on Information Technologies & Security No. SP1 (Vol. 9 …, 2017
32017
Academic entrepreneurship based on the activities of Harvard University. Technology transfer for the security discipline
M Gawlik-Kobylińska
Bezpieczenstwo i Technika Pozarnicza 44, 15-22, 2016
3*2016
Cztery wymiary uczenia się w projektowaniu scenariusza kursu e-learningowego
M Gawlik-Kobylińska
Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej 105 (4), 39-52, 2016
32016
Content Language Integrated Learning in Polish Higher Military Education
M Gawlik-Kobylińska, M Lewińska
Connections 13 (3), 105-116, 2014
32014
Komunikacja w nauczaniu zdalnym na przykładzie platformy LMS ILIAS
M Gawlik-Kobylińska
Zeszyty Naukowe/Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T …, 2014
32014
Machinima in Education for Security and Safety
M Gawlik-Kobylińska
IJRET: International Journal of Research in Engineering and Technology 6 …, 2017
22017
Cywilno-wojskowe kształcenie międzykulturowe w formie blended learningu
M Gawlik-Kobylińska, K Trochowska, P Maciejewski
E-mentor nr 3 (65) / 2016, 24-34, 2016
22016
Projektowanie i wykorzystanie materiałów dydaktycznych w edukacji dla bezpieczeństwa i obronności
M Gawlik-Kobylińska
Akademia Obrony Narodowej, 2016
2*2016
Machinima as a Teaching Tool in Linguistic Education
M Gawlik-Kobylińska
EDULEARN15, 6853-6861, 2015
22015
Information and Communication Technologies in Intercultural Competence Training for the Purpose of Ministry of National Defence. Introduction to Cultural Awareness Course
K Trochowskia, M Gawlik-Kobylińska
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T …, 2015
22015
Military English (Intermediate) e-Project. Students as English Teachers
M Gawlik-Kobylińska, D Poczekalewicz
Learning a Language in Virtual Worlds A Review of Innovation and ICT in …, 2011
22011
To Survive in a CBRN Hostile Environment: Application of CAVE Automatic Virtual Environments in First Responder Training
P Maciejewski, M Gawlik-Kobylińska, J Lebiedź, W Ostant, D Aydın
Proceedings of the 3rd International Conference on Applications of …, 2020
12020
Experiential learning with Sansar platform - a concept of military training
M Gawlik-Kobylińska, P Maciejewski
IADIS International Conference e-Learning 2019 (part of MCCSIS 2019), 325-328, 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20