Follow
MUHAMMED SAİD AKAR
MUHAMMED SAİD AKAR
Verified email at erzincan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Fen ve teknoloji öğretmenlerinin işbirlikli öğrenme modeli hakkında bilgilendirilmesi, bu modelin sınıfta uygulamaları ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesi: Kars il örneği
MS Akar, K Doymuş
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü …, 2012
1022012
The Effect of School and Teacher Themed Movies on Pre-service Teachers' Professional Attitudes and Perceived Self-Efficacy.
A Kaskaya, I Unlu, MS Akar, M Ozturan Sagirli
Educational Sciences: Theory and Practice 11 (4), 1778-1783, 2011
452011
Laboratuar dersinde yazma metinleri oluşturmanın ve analoji kullanımının akademik başarıya etkisi
MS Akar, M Günel, E Büyükkasap
Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri …, 2007
452007
Prospective Turkish elementary science teachers’ knowledge level about the greenhouse effect and their views on environmental education in university
M Kışoğlu, H Gürbüz, M Erkol, MS Akar, M Akıllı
International Electronic Journal of Elementary Education 2 (2), 217-236, 2010
372010
Okul ve öğretmen içerikli sinema filmlerinin öğretmen adaylarının mesleki tutumlarına ve öz yeterlik algılarına etkisi
A Kaşkaya, İ Ünlü, MS Akar, M Özturan Sağırlı
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimler 11 (4), 1765-1783, 2011
292011
Fen ve teknoloji öğretmenlerinin işbirlikli öğrenme modeli uygulama düzeyleri
S Bayrakçeken, K Doymuş, A Doğan, MS AKAR, S DİKEL
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (1), 127-144, 2012
172012
The Effect of Teaching Practices with Real Life Content in Light and Sound Learning Areas.
SA Yalçin, P Yalçin, MS Akar, MÖ Sagirli
Universal Journal of Educational Research 5 (9), 1621-1631, 2017
162017
The effects of teaching applications with real life content on the levels of pre-service teachers' abilities to associate daily life with astronomy and electrical learning topics
P YALÇIN, S Yalcin, M AKAR, M Sagirli
PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI 8 (2), 2018
62018
Birlikte öğrenme ve öğrenci takımları başarı bölümlerinin fen bilimleri dersinde akademik başarıya etkisi (Kars il örneği)
M Akar, K Doymuş
e-Kafkas Journal of Educational Research 2 (3), 79-87, 2015
62015
S.(2021). University students’ attitudes towards distance education and perceptions of good lecturers in distance COVID-19 period
S Altun Yalçın, M Özturan Sağırlı, M Akar
International Journal of Education Technology and Scientific Researches 6 …, 0
6
A qualitative study on teacher candidates’ concept knowledge level
MO Sagirli, MS Akar, I Unlu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 51, 787-796, 2012
12012
ÖĞRENME AMAÇLI YAZMANIN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI VE YAZMAYA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
M TARİKDAROĞLU, MS AKAR
Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2), 111-122, 2022
2022
The Effect of Teaching Practices with Real Life Content in" Heat and Temperature" and" Movement and Force" Learning Areas.
MS Akar, SA Yalçin, P Yalçin, MÖ Sagirli
European Journal of Physics Education 13 (2), 30-52, 2022
2022
Öğrencilerin Fen Konuları İle İlgili Hazırladıkları Analoji Türleri İle Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
N Yaşar, MS Akar
International Journal of Eurasia Social Sciences 13 (47), 211-223, 2022
2022
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME BİÇEMLERİNİN BELİRLENMESİ
F KARDAŞ, A Muhammed, M İSMAİLOĞLU
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 8 (3), 292-300, 2021
2021
UNIVERSITY STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS DISTANCE EDUCATION AND PERCEPTIONS OF GOOD LECTURERS IN DISTANCE EDUCATION IN COVID-19 PERIOD (ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN COVİD-19 …
SA YALÇIN, MÖ SAĞIRLI, MS AKAR
İnternational Journal of Education Technology and Scientific Researches 6 …, 2021
2021
Turkish adaptation study of Childrens Perceptions of Their Play (CPTP) scale.
A Kașkaya, İ Ünlü, MS Akar, MÖ Sağırlı
2017
Knowledge Levels About Cooperative Learning Model of Science and Technology Teachers
S BAYRAKÇEKEN, K DOYMUŞ, A DOĞAN, MS AKAR, S DİKEL
Journal of Education Faculty 14 (1), 127-144, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18