Wałęga Andrzej
Wałęga Andrzej
Unknown affiliation
Verified email at ur.krakow.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Estimation of CN parameter for small agricultural watersheds using asymptotic functions
T Kowalik, A Walega
Water 7 (3), 939-955, 2015
582015
Application of HEC-HMS programme for the reconstruction of a flood event in an uncontrolled basin
A Wałęga
Journal of Water and Land Development, 13--20, 2013
452013
Assessment of storm direct runoff and peak flow rates using improved SCS-CN models for selected forested watersheds in the Southeastern United States
A Walega, DM Amatya, P Caldwell, D Marion, S Panda
Journal of Hydrology: Regional Studies 27, 100645, 2020
342020
Environmental flows assessment in Nepal: the case of Kaligandaki River
N Suwal, A Kuriqi, X Huang, J Delgado, D Młyński, A Walega
Sustainability 12 (21), 8766, 2020
332020
Flood frequency analysis by an event-based rainfall-runoff model in selected catchments of southern Poland
D Młyński, A Petroselli, A Walega
Soil and Water Research 13 (3), 170-176, 2018
322018
The comparison of environmental flow assessment-the barrier for investment in Poland or river protection?
A Operacz, A Wałęga, A Cupak, B Tomaszewska
Journal of Cleaner Production 193, 575-592, 2018
312018
Stan gospodarki wodno-ściekowej w Polsce w aspekcie wdrażania ramowej dyrektywy wodnej
A Walega, K Chmielowski, S Satora
Infrastruktura i Ekologia terenów wiejskich, 2009
312009
Analysis of the course and frequency of high water stages in selected catchments of the upper Vistula Basin in the south of Poland
A Walega, D Młyński, A Bogdał, T Kowalik
Water 8 (9), 394, 2016
30*2016
Estimating maximum daily precipitation in the upper Vistula basin, Poland
D Młyński, A Wałęga, A Petroselli, F Tauro, M Cebulska
Atmosphere 10 (2), 43, 2019
262019
Influence of land cover data sources on estimation of direct runoff according to SCS-CN and modified SME methods
A Walega, T Salata
Catena 172, 232-242, 2019
262019
Usefulness of the modified NRCS-CN method for the assessment of direct runoff in a mountain catchment
A Wałęga, A Rutkowska
Acta Geophysica 63 (5), 1423-1446, 2015
262015
Ocena niezawodności działania oczyszczalni ścieków dla gminy Tuchów
K Chmielowski, S Satora, A Walega
Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 2009
252009
Wykorzystanie teorii niezawodności i statystycznej kontroli jakości do oceny eksploatacyjnej wiejskich oczyszczalni ścieków
S Krzanowski, A Walega
Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 2006
242006
Trends, variability, and seasonality of Maximum annual daily precipitation in the upper Vistula basin, Poland
D Młyński, M Cebulska, A Wałęga
Atmosphere 9 (8), 313, 2018
232018
Oczyszczanie ścieków z wybranych zakładów przemysłu spożywczego
S Krzanowski, A Walega, I Pasmionka
Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 2008
232008
Combined use of the hydraulic and hydrological methods to calculate the environmental flow: Wisloka river, Poland: case study
L Książek, A Woś, J Florek, M Wyrębek, D Młyński, A Wałęga
Environmental monitoring and assessment 191 (4), 1-17, 2019
222019
Comparison of SCS-CN determination methodologies in a heterogeneous catchment
A Walega, B Michalec, A Cupak, M Grzebinoga
Journal of Mountain Science 12 (5), 1084-1094, 2015
192015
Ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków metodami statystycznymi
A Wałęga
Forum Eksploatatora, 30-34, 2009
192009
Possibilities of applying hydrological methods for determining environmental flows in select catchments of the upper Dunajec Basin
A Wałęga, D Młyński, R Kokoszka, W Miernik
Pol. J. Environ. Stud 29, 32, 2015
182015
Naturalne sposoby zagospodarowania wód opadowych
A Wałęga, A Radecki-Pawlik, G Kaczor
Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2013
182013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20