Follow
Jiří Sádlo
Jiří Sádlo
researcher, Institute of Botany a.s.c.r, Pruhonice
Verified email at ibot.cas.cz - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Catalogue of alien plants of the Czech Republic.
P Pyšek, J Sádlo, B Mandák
Preslia 74 (2), 97-186, 2002
8472002
Catalogue of alien plants of the Czech Republic: checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns
P Pyšek, J Danihelka, J Sádlo, J Chrtek Jr, M Chytrý, V Jarošík, Z Kaplan, ...
Preslia 84 (2), 155-255, 2012
4992012
Black locust (Robinia pseudoacacia) beloved and despised: A story of an invasive tree in Central Europe
M Vítková, J Müllerová, J Sádlo, J Pergl, P Pyšek
Forest ecology and management 384, 287-302, 2017
4072017
Katalog biotopů České republiky. Druhé vydání
M Chytrý, T Kučera, M Kočí, V Grulich, P Lustyk, K Šumberová, J Sádlo, ...
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010
3102010
The global invasion success of Central European plants is related to distribution characteristics in their native range and species traits
P Pyšek, V Jarošík, J Pergl, R Randall, M Chytrý, I Kühn, L Tichý, ...
Diversity and Distributions 15 (5), 891-903, 2009
2892009
Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace
M Chytrý, D Láníková, Z Lososová, J Sádlo, Z Otýpková, M Kočí, P Petřík, ...
Academia, 2009
2712009
Contrasting patterns in the invasions of European terrestrial and freshwater habitats by alien plants, insects and vertebrates
P Pyšek, S Bacher, M Chytrý, V Jarošík, J Wild, L Celesti‐Grapow, ...
Global ecology and biogeography 19 (3), 317-331, 2010
2312010
Naturalization of central European plants in North America: species traits, habitats, propagule pressure, residence time
P Pyšek, AM Manceur, C Alba, KF McGregor, J Pergl, K Štajerová, ...
Ecology 96 (3), 762-774, 2015
2242015
Czech alien flora and the historical pattern of its formation: what came first to Central Europe?
P Pyšek, J Sádlo, B Mandák, V Jarošík
Oecologia 135, 122-130, 2003
2032003
Ellenberg-type indicator values for the Czech flora
M Chytrý, L Tichý, P Dřevojan, J Sádlo, D Zelený
Preslia 90 (2), 83-103, 2018
1702018
Black, Grey and Watch Lists of alien species in the Czech Republic based on environmental impacts and management strategy
J Pergl, J Sádlo, A Petrusek, Z Laštůvka, J Musil, I Perglová, R Šanda, ...
NeoBiota 28, 1-37, 2016
1622016
Vegetace České republiky 3. Vodní a mokřadní vegetace
M Chytrý, K Šumberová, P Hájková, M Hájek, Z Hroudová, J Navrátilová, ...
Academia, 2011
1482011
Regional species pools of vascular plants in habitats of the Czech Republic.
J Sádlo, M Chytrý, P Pyšek
1462007
Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace
M Chytrý, J Douda, J Roleček, J Sádlo, K Boublík, R Hédl, M Vítková, ...
Academia, 2013
1412013
Mid-Holocene bottleneck for central European dry grasslands: did steppe survive the forest optimum in northern Bohemia, Czech Republic?
P Pokorný, M Chytrý, L Juřičková, J Sádlo, J Novák, V Ložek
The Holocene 25 (4), 716-726, 2015
1382015
Pladias database of the Czech flora and vegetation
M Chytrý, J Danihelka, Z Kaplan, J Wild, D Holubová, P Novotný, ...
Preslia 93 (1), 1-87, 2021
1262021
Dark side of the fence: ornamental plants as a source of wild-growing flora in the Czech Republic
J Pergl, J Sádlo, P Petřík, J Danihelka, J Chrtek Jr, M Hejda, L Moravcová, ...
Preslia 88 (2), 163-184, 2016
1222016
Krajina a revoluce: významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí
J Sádlo
Malá Skála, 2005
1212005
Krajina a revoluce
J Sádlo, P Pokorný, P Hájek, D Dreslerová, V Cílek
Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. Malá Skála, Praha, 2005
1162005
Black locust (Robinia pseudoacacia L.) range contraction and expansion in Europe under changing climate
R Puchałka, MK Dyderski, M Vítková, J Sádlo, M Klisz, M Netsvetov, ...
Global Change Biology 27 (8), 1587-1600, 2021
1002021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20