Volgen
wannes buelens
wannes buelens
Onderzoeker Universiteit Antwerpen - Antwerp Health Law and Ethics Chair
Geverifieerd e-mailadres voor uantwerpen.be - Homepage
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
The view of the European court of human rights on competent Patients’ Right of Informed Consent. Research in the light of articles 3 and 8 of the European Convention on Human …
W Buelens, C Herijgers, S Illegems
european Journal of health law 23 (5), 481-509, 2016
162016
Een gebrekkige traphal met een 'gebrekkig' causaal verband?
W Buelens
Tijdschrift voor gezondheidsrecht 1, 37-42, 2012
32012
Abnormale schade in de Wet Medische Ongevallen: een eerste commentaar bij een advies van het Fonds voor Medische Ongevallen
W Buelens
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1, 66-73, 2015
22015
No-fault law on medical accidents in Belgium: an evaluation after six years
T Vansweevelt, S Lierman, W Buelens
Journal of European Tort Law 10 (3), 257-285, 2020
12020
Abnormale schade in de WMO: over vermijdbare schade en een leidraad ter beoordeling van onvoorzienbare schade
W Buelens
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1, 49-53, 2016
12016
Het verhaal van herhuisvestingskosten op grond van artikel 1382 BW
W Buelens
Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht, 523-531, 2015
12015
Het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid: proefschrift
W Buelens
2018
De hervorming van het Burgerlijk Wetboek: wat met de samenloop?
W Buelens, D Verhoeven
Juristenkrant 332, 14, 2016
2016
De (on)zin van een samenloopverbod tussen de contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering
W Buelens, D Verhoeven
Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht 6, 314-333, 2016
2016
Een gebrekkige traphal met een gebrekkig gemotiveerd causaal verband
W Buelens
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2, 132-137, 2015
2015
De gevolgen van het aankopen van naburige percelen op een recht van overgang
W Buelens
Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed 14 (5), 278-285, 2015
2015
Monstertruck uit de bocht
W Buelens, S Illegems
Juristenkrant 301, 16, 2015
2015
De Wet Medische Ongevallen: Het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid, toegespitst op het begrip “abnormale schade” naar Belgisch en Frans recht
W Buelens
Universiteit Antwerpen, 2014
2014
Preventie: de profylaxe van besmettelijke ziekten, dwangbehandeling en afzondering
W Buelens
Handboek gezondheidsrecht 1, 491-533, 2014
2014
HENRIETTE ROSCAM ABBING 435-452
T MATTSSON, S MAATOUG, W BUELENS, S ILLEGEMS, J DUTE
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–15