Volgen
Erik Døving
Erik Døving
Professor (associate), management, Oslo Business School at OsloMet
Geverifieerd e-mailadres voor oslomet.no - Homepage
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Dynamic capabilities as antecedents of the scope of related diversification: the case of small firm accountancy practices
E Døving, PN Gooderham
strategic management journal 29 (8), 841-857, 2008
4272008
Accountants as sources of business advice for small firms
PN Gooderham, A Tobiassen, E Døving, O Nordhaug
International small business journal 22 (1), 5-22, 2004
3462004
In the image of man: organizational action, competence and learning
E Døving
Metaphor and organizations, 185-199, 1996
541996
Investing in human resource planning: an international study
E Døving, O Nordhaug
management revue, 292-307, 2010
342010
Profesjon og ledelse
E Døving, B Elstad, AE Storvik
Bergen: Fagbokforlaget, 2016
332016
Denmark and Norway: siblings or cousins?
AP Rogaczewska, HH Larsen, O Nordhaug, E Døving, M Gjelsvik
HRM in Europe, 241-288, 2007
232007
Choral conducting competences: Perceptions and priorities
D Jansson, B Elstad, E Døving
Research Studies in Music Education 43 (1), 3-21, 2021
182021
Managing team learning in a Spanish commercial bank
E Døving, I Martín‐Rubio
Journal of Workplace Learning, 2013
142013
Kompetanseutviklingsprogrammet 2000-2006: sluttevaluering
E Døving, OB Ure, AE Tobiassen, D Hertzberg
SNF/Fafo, 2006
13*2006
Organisasjonsteori på norsk
E Døving, Å Johnsen
Bergen: Fagbokforlaget, 2005
132005
Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet: underveisrapport 2005
E Døving, OB Ure, AE Tobiassen, M Lund
SNF/FAFO, 2005
122005
Small firm accountants as business advisers: accounting for the differences in their provision of business advisory services in Norway and Scotland
E Døving, PN Gooderham, A Morrison, O Nordhaug
SNF, 2004
122004
Prototyper på en god leder
E Døving, B Elstad, F Strønen
Beta. Scandinavian Journal of Business Research 24 (1), 26-37, 2010
112010
Følgeevaluering av Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon
E Døving, R Sand, SE Jakobsen, M Haugum, G Rusten, AG Sand
SNF, 2002
112002
Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet
E Døving, OB Ure, B Teige, S Skule
Underveisrapport, 2003
102003
Learning firm specific knowledge and skills: Conceptual issues and empirical results
E Døving, O Nordhaug
SNF, 2002
102002
Universality and situatedness in educating choral conductors
D Jansson, B Elstad, E Døving
Music Education Research 21 (4), 344-358, 2019
92019
Fagfolk og generalister som ledere i profesjonelle organisasjoner. I E
E Døving
Profesjon og ledelse, 255-276, 2016
92016
Ledelse og styring i organisasjonsteoriens klassikere
Å Johnsen, E Døving
I Ledelse og styring, red. Gro Ladegård og Signy Irene Vabo. Bergen …, 2010
92010
Organisasjonslæring: en kritisk og realistisk tilnærming
R Lines, E Døving, AE Tobiassen
Beta 21 (1), 33-50, 2007
92007
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20