Erdinç İKİNCİOĞULLARI
Erdinç İKİNCİOĞULLARI
Verified email at bingol.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Determination of discharge capacity of rectangular side weirs using Schmidt approach
ME Emiroglu, E Ikinciogullari
Flow Measurement and Instrumentation 50, 158-168, 2016
72016
ESTIMATION OF TRIANGULAR LABYRINTH SIDE WEIR DISCHARGE CAPACITY USING SCHMIDT APPROACH.
E IKINCIOGULLARI, ME EMIROGLU
Sigma: Journal of Engineering & Natural Sciences/Mühendislik ve Fen …, 2019
12019
Determination of Discharge Capacity at The Triangular Labyrinth Side Weirs Using Different Approaches
ME EMIROGLU, M TUNC, E İkincioğulları
10th Icold European Club Symposıum, 2016
12016
Eşik yapısı mansabında oluşan yerel oyulmaların hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile analizi
AE ULU, MC AYDIN, ME EMİROĞLU, E İKİNCİOĞULLARI
Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi 10 (1), 239-248, 2019
2019
CFD ANALYSIS OF SCOUR AT DOWNSTREAM OF RECTANGULAR WEIR WITH FREE OVERFALL
E İkincioğulları, ME Emiroğlu, MC Aydın
ISS2018, 1, 2018
2018
Baraj Rezervuarlarında Kullanılan Labirent Yan Savakların HAD Analizi
E İKİNCİOĞULLARI, ME EMİROĞLU, MC AYDIN
Su Kaynakları 3 (1), 1-8, 2018
2018
Şütlerdeki Enerji Kırıcı Blokların Akımın Hidrolik Karakteristikleri Üzerine Etkisinin Sayısal Analizi
MC AYDIN, E İKİNCİOĞULLARI, ME EMİROĞLU
Su Kaynakları 3 (1), 9-15, 2018
2018
Ters Basamaklı Eşikler Kullanılarak Tasarlanan Basamaklı Savakların Enerji Sönümleme Oranlarının Sayısal Olarak İncelenmesi
E IKİNCİOGULLARİ
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 189-196, 0
DOĞRUSAL SAVAK KRET ŞEKLİNİN AKIM KARAKTERİSTİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN CFD YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
ME EMİROĞLU, MC AYDIN, E İKİNCİOĞULLARI
BARAJ REZERVUARLARINDA KULLANILAN LABİRENT YAN SAVAKLARIN HAD ANALİZİ
E İKİNCİOĞULLARI, ME EMİROĞLU, MC AYDIN
ŞÜTLERDEKİ ENERJİ KIRICI BLOKLARIN AKIMIN HİDROLİK KARAKTERİSTİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN SAYISAL ANALİZİ
MC AYDIN, E İKİNCİOĞULLARI, ME EMİROĞLU
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11