Bent Sofus Tranøy
Bent Sofus Tranøy
Professor i Statsvitenskap Høgskolen i Innlandet og Høyskolen Kristiania
Geverifieerd e-mailadres voor inn.no
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Utenfor, annerledes og suveren?: Norge under EØS-avtalen
DH Claes, BS Tranøy
Fagbokforlaget, 1999
651999
Markedets makt over sinnene
BS Tranøy
Aschehoug, 2006
592006
Den fragmenterte staten: reformer, makt og styring
BS Tranøy, Ø Østerud
Gyldendal akademisk, 2001
532001
En fragmentert stat?
BS Tranøy, Ø Østerud
i Tranøy og Østerud (Red.): Den, 2001
382001
Mot et globalisert Norge
BS Tranøy, Ø Østerud
Utgave. Gyldendal Norsk Forlag, 2001
292001
Den fragmenterte staten
BS Tranøy, Ø Østerud
Reformer makt og styring. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2001
262001
Norway: Changing the model
L Mjøset, Å Cappelen, J Fagerberg, BS Tranoy
ARENA, 1994
181994
Komparativ metode–mellom ideografiske og nomotetiske idealer
BS Tranøy
Sosiologi i dag 23 (4), 17-40, 1993
171993
Losing credit: the politics of liberalisation and macro-economic regime change in Norway 1980-92 (99)
BS Tranøy
142000
Tillit, styring, kontroll
HC Høyer, S Kasa
Universitetsforlaget, 2016
132016
Norway–The Accidental Role Model
BS Tranøy
The Political Economy of Sovereign Wealth Funds, 177-201, 2010
132010
Økonomisk globalisering og politisk styring
DH Claes, H Hveem, BS Tranøy
Universitetsforl., 2006
132006
Bubble, bust and more boom: The political economy of housing in Norway
BS Tranøy
Comparative European Politics 6 (3), 325-345, 2008
122008
Recommodification, residualism, and risk: The political economy of housing bubbles in Norway
BS Tranøy
The politics of housing booms and busts, 97-121, 2009
112009
Ingen vei utenom? Norge i integrasjonsprosessene i Europa 1946-1994
HØ Pharo, DH Claes, BS Tranøy
i Dag Harald Claes og Bent Sofus Tranøy (red.), Utenfor, annerledes og …, 1999
111999
Styring, selvregulering og selvsosialisering: staten, bankene og kredittpolitikken 1950-1988
BS Tranøy
111993
Global økonomi, krise og politisk styring
DH Claes, H Hveem, BS Tranøy
Universitetsforl., 2012
102012
Poor governance in a very rich and advanced (micro) state: Reflections from political science
BS Tranøy
european political science 10 (3), 277-291, 2011
102011
Equality as a driver of inequality? Universalistic welfare, generalised creditworthiness and financialised housing markets
BS Tranøy, MA Stamsø, I Hjertaker
West European Politics 43 (2), 390-411, 2020
92020
¿ 7FFra Oslo-skole"-ambisjoner til neoliberale visjoner: staten og kredittmarkedet 1950 til 1990
BS Tranøy
Norges forskningsråd, 1994
91994
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20