Suivre
Montserrat Recalde
Titre
Citée par
Citée par
Année
Lingua inicial e competencia lingüística en Galicia
M Fernández Ferreiro, M., Fernández Ramallo, F, ...
A Coruña, Real Academia Galega, 1994
54*1994
Usos lingüísticos en Galicia
M Fernández Ferreiro, M., Fernández Ramallo, F, ...
A Coruña, Real Academia Galega 1, 1995
43*1995
Aproximación a las representaciones sociales sobre el español de Galicia
M RECALDE
Cum corde et innova gramática. Estudios ofrecidos a Guillermo Rojo, 667-679, 2012
23*2012
Problemas metodológicos en la formación de corpus orales
M Recalde, V Vázquez Rozas
A Survey on Corpus-based Research/Panorama de investigaciones basadas en …, 2009
222009
The Castilianist theory of the origin of the" gheada" revisited
MR Fernández
Estudios de sociolingüística: Linguas, sociedades e culturas 3 (2), 43-74, 2002
222002
Gheada e situación
MR Fernández
Verba: Anuario galego de filoloxia, 339-367, 1994
211994
La vitalidad etnolingüística gallega (= Lynx. Documento de trabajo 9)
M Recalde
Valencia: Centra de Estu¬ dios sobre Comunicaciön Interlinqiiistica da …, 1997
19*1997
Reflexiones metodológicas sobre la técnica de entrevista semidirigida
M Recalde, V Vázquez Rozas
XV Congreso Internacional de la ALFAL, 1-26, 2008
14*2008
Unha aproximación ás actitudes e prexuízos cara á gheada (dos alumnos de 2º de BUP de catro centros galegos)
M Recalde
Cadernos de lingua, 5-31, 1995
141995
Le parcours socioculturel du galicien du Moyen Âge au XXe siècle
M RECALDE
Lengas 23 (47), 11-39, 2000
82000
Marcos García Salido. 2008. Reflexiones metodológicas sobre la técnica de entrevista semidirigida
M Recalde, V Vázquez Rosas, A Fernández Sanmartín
Actas del XV Congreso Internacional de la ALFAL, 0
5
Actitudes lingüísticas en Galicia
M Domínguez Seco, L., Fernández Ferreiro, M, ...
A Coruña, Real Academia Galega 1, 1996
4*1996
A ignorancia como liberdade. Análise do discurso de resistencia contra a Lei de Normalización Lingüística de Galicia
M Recalde
Os dereitos humanos. Unha ollada múltiple, 176-201, 2011
3*2011
En busca de la pureza perdida': Las ideologías lingüísticas en las primeras propuestas de estandarización del gallego
M Recalde
XV Congreso Internacional de la ALFAL, 1-22, 2008
32008
La construcción lingüística de la identidad social en Galicia: introducción de variedades deslegitimadas en el mercado lingüístico
M Recalde
Actas del VI Congreso de Lingüística General, Santiago de Compostela, 3-7 de …, 2007
22007
Os fenómenos da desgaleguización e a (re)galeguización en Galicia
M Recalde
A lingua galega: historia e actualidade, 357-370, 2004
2*2004
Lingua galega e identidade
M Recalde
Atti del XXI Congreso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza, 575-588, 1996
21996
A contribución da inmigración ao multilingüísmo do Estado español
M Recalde
Ser Inmigrante En Tempos de Crise: Unha Ollada Multidisciplinar, 159-199, 2016
12016
Discurso y violencia. De 'La Lengua del Tercer Reich' a nuestros días
M Recalde, V Vázquez Rozas
Historia, cultura, violencia. Actas do X Curso de Primavera 4, 230-257, 2015
1*2015
O papel da identidade étnica e da vitalidade etnolingüística subxectiva (VES) na configuración da conducta lingüística en Galicia
M Recalde
en Actas do I Simposio Internacional sobre o Bilingüismo, 104-119, 1997
11997
Le système ne peut pas réaliser cette opération maintenant. Veuillez réessayer plus tard.
Articles 1–20