Wieslaw Bartkowski
Titre
Citée par
Citée par
Année
Seeking sustainable solutions: Using an attractor simulation platform for teaching multistakeholder negotiation in complex cases
A Nowak, L Bui‐Wrzosinska, PT Coleman, R Vallacher, L Jochemczyk, ...
Negotiation Journal 26 (1), 49-68, 2010
232010
From crude law to civil relations: The dynamics and potential resolution of intractable conflict
A Nowak, M Deutsch, W Bartkowski, S Solomon
Peace and Conflict 16 (2), 189-209, 2010
192010
Efekt sformułowania (framing effect): zaangażowanie poznawczego wysiłku a wpływ kontekstualnych informacji o zysku lub stracie na podejmowanie decyzji
D Rutkowska, K Przybyszewski
Psychologia Społeczna 10 (3), 248-265, 2015
42015
No need for speed: Modeling trend adoption in a heterogeneous population
A Nowak, W Bartkowski, K Samson, A Rychwalska, M Kacprzyk, ...
Advances in Complex Systems 16 (04n05), 1350025, 2013
32013
Identyfikacja partyjna w przestrzennej teorii wyborów
W Bartkowski, D Batorski
Studia Socjologiczne 168 (1), 113-121, 2003
32003
Information and influence in social networks
A Nowak, R Vallacher, W Bartkowski
International Conference on Knowledge Engineering and Knowledge Management, 1-1, 2006
22006
Magnetio: getting people together using embodied interaction approach
K Kozmiańska, M Kurowska, W Bartkowski
Proceedings of the 2016 CHI Conference Extended Abstracts on Human Factors …, 2016
12016
Applying Generative Techniques to Avoid Technology Push Effect in Ideas and Prototypes Created by Technology-oriented People
J Kwiatkowska, W Bartkowski, O Górnicka, D Lamas
Proceedings of the Mulitimedia, Interaction, Design and Innnovation, 1-9, 2015
12015
Wpływ społeczny z perspektywy obiektu wpływu–teoria i modele symulacyjne
A Nowak, K Ziembowicz, A Zabłocka-Bursa, W Bartkowski
Psychologia Społeczna 10 (3), 34, 2015
12015
Badanie dużych struktur pojęć dla zapewnienia optymalnej architektury informacji
W Bartkowski
Wydawnictwo PJWSTK, 2008
12008
A physical visualization of a living social network
W Bartkowski
Proceedings of the 8th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Fun …, 2014
2014
Dynamicznie ujęcie metody sortowania kart
W Bartkowski
2006
Le système ne peut pas réaliser cette opération maintenant. Veuillez réessayer plus tard.
Articles 1–12