Maide Orcan Kacan
Maide Orcan Kacan
Doç. Dr.
Verified email at mu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Okul öncesi dönemde matematik eğitimi
A Kandır, M Orçan
İstanbul: Morpa Kültür Yayınları, 2010
802010
Okul Öncesi Eğitime Giriş
G Haktanır
45*
Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Dil Etkinliklerini Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi
M Gönen, P ÜNÜVAR, M BIÇAKÇI, S KOÇYİĞİT, Z YAZICI, M ORÇAN, ...
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23-40, 2010
432010
Beş-Altı Yaş Çocuklarının Erken Öğrenme Becerileri ile Sosyal Uyum ve Becerilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi.
A KANDIR, M Orçan
Ilkogretim Online 10 (1), 2011
40*2011
Sosyal gelişim
M Orçan
Pegem Atıf İndeksi, 126-174, 2017
29*2017
Alt ve üst sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin beş-altı yaş çocuklarının erken öğrenme becerilerinin bazı değişkenler yönünden incelenmesi
A Kandır, M Orçan
Kuramsal Eğitimbilim 2 (1), 1-13, 2009
252009
Anaokuluna devam eden altı yaş çocuklarının sosyal uyumlarının incelenmesi
M Orçan, E Deniz
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitimi Fakültesi I. Uluslar arası Okul Öncesi …, 2004
222004
Anasınıfına devam eden 60-72 aylık çocukların erken öğrenme becerilerine destekleyici eğitim programlarının etkisinin incelenmesi
M Orçan
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009
202009
Okul öncesi eğitim kurumları bahçelerinin incelenmesi
MO Kaçan, M Halmatov, O Kartaltepe
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 1 (1), 60-70, 2017
112017
Etkili annelik eğitim programının annelerin benlik saygısına ve anne çocuk ilişkisine etkisinin incelenmesi
A Çağdaş, E Arslan, F Erbay, M Orçan
Değerler Eğitimi Dergisi 8 (20), 7-21, 2010
82010
Anaokuluna devam eden 6 yaş grubu çocukların sosyal gelişimlerinin algılanan anne-baba tutumları ve bazı değişkenlere göre incelenmesi
M Orçan
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
72004
Erken Çocukluk Dönemi Matematik Eğitimi İçin Örnek Bir Model: Yapı Taşları (Building Blocks)
M Orçan
Journal of Research in Education and Teaching 2 (2), 1-13, 2013
52013
61-72 Aylık Türk Çocuklarının Erken Öğrenme Becerilerine Destekleyici Eğitim Programlarının Etkisinin İncelenmesi
M Orçan, A Kandır
Elementary Education Online 10 (2), 2011
5*2011
Türkiye’de Uygulanan Okul Öncesi Eğitim Programında Matematik: Planlama ve Uygulama
MO Kaçan, M Halmatov
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (42), 149-161, 2017
4*2017
Okul Öncesi Dönemde Çocukları Değerlendirme ve Tanıma Teknikleri
A Önder
42016
A Study on the Mothers of Roma Children Who Are a Risk Group.
M Orçan, CY Cicekler, R Ari
European Journal of Educational Research 3 (2), 59-72, 2014
42014
Child-rearing attitudes of Roma and non-Roma mothers and analysis of receptive language levels of their children
CY Çiçekler, M Orçan, N Aral
International Journal of Social Sciences and Education 2 (2), 50-60, 2013
42013
Communication Skills of Roma and Non-Roma Mothers and Receptıve Language Levels of Their Children
M Orcan, C Yildiz Cicekler, N Aral
SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY 40 (8), 1357-1364, 2012
42012
Erken Çocukluk Döneminde Gelişim
E Arslan
22016
Examination of Self-Efficacy and Burnout Dynamics of Preschool Teachers in Turkey and the United States.
M Orçan
European Journal of Educational Research 2 (1), 25-35, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20