Follow
Zbigniew Popek
Zbigniew Popek
profesor SGGW w Warszawie, Katedra Inżynierii Wodnej
Verified email at sggw.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Podstawy renaturyzacji rzek
J Żelazo, Z Popek
Wydawnictwo SGGW, 2014
1462014
Estimating the annual sediment yield of a small agricultural catchment in central Poland
K Banasik, D Gorski, Z Popek, L Hejduk
Erosion and sediment yields in the changing environment. Proceedings of the …, 2012
262012
Zones of the ice-jam formation on the Middle Vistula River reach in relation to variable of river valley morphology
T Falkowski, Z Popek
Annals of Warsaw Agricultural University. Land Reclamation 30, 77-90, 2000
192000
Warunki ruchu rumowiska wleczonego w małej rzece nizinnej
Z Popek
Rozprawy naukowe i monografie, 2006
172006
Dobre praktyki utrzymania rzek
P Prus, Z Popek, P Pawlaczyk
WWF Polska, 2018
152018
Phosphorus inactivation in lake sediments using calcite materials and controlled resuspension—mechanism and efficiency
A Bańkowska-Sobczak, A Blazejczyk, E Eiche, U Fischer, Z Popek
Minerals 10 (3), 223, 2020
142020
Using a modified Lane’s relation in local bed scouring studies in the laboratory channel
M Kiraga, Z Popek
Water 8 (1), 16, 2016
122016
Sediment problems of small river catchments and reservoirs in Poland
K Banasik, L Hejduk, Z Popek
Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., E-5, 2005
112005
Selection of P-reactive materials for treatment of hypolimnetic water withdrawn from eutrophic lakes
J Łożyńska, A Bańkowska-Sobczak, Z Popek, JA Dunalska
Ecohydrology & Hydrobiology 20 (2), 276-288, 2020
92020
Flow Resistance in a grass overgrown hydraulic channel
SL Dabkowski, Z Popek
Journal of Water and Land Development 1, 1997
91997
Bed shear stress influence on local scour geometry properties in various flume development conditions
M Kiraga, Z Popek
Water 11 (11), 2346, 2019
82019
Impact of small reservoir on reduction of solid transport
D GÓRSKI, Z POPEK, K Banasik, L Hejduk
Prediction and reduction of diffuse pollution, solid emission and extreme …, 2011
82011
Analysis of the connections between hydromorphological conditions and biocenotic diversity on the example of the Zwolenka River
K Sawa, Z Popek
Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Land Reclamation 43 (2), 2011
72011
Analiza potrzeb i możliwości przebudowy koryta Wisły w Warszawie
Z Popek, T Falkowski, P Ostrowski
Nauka Przyroda Technologie 3 (3), # 97, 2009
72009
Studia wybranych przykładów renaturyzacji rzek
A Bankowska, K Sawa, Z Popek, M Wasilewicz, J Zelazo
Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 2010
62010
Zmienność natężenia ruchu rumowiska wleczonego w czasie wezbrań w małej rzece nizinnej
Z Popek
Acta Scientiarum Polonorum. Architectura 5 (2), 2006
62006
Laboratory Tests of New Groundwater Table Level Regulators in Subsurface Drainage Systems
Z Popek, S Bajkowski, P Siwicki, J Urbański
Water 13 (5), 631, 2021
52021
Działania minimalizujące negatywne skutki przyrodnicze prac utrzymaniowych na małych rzekach nizinnych
P Prus, P Pawlaczyk, Z Popek
Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie 60 (3), 2017
52017
Using the River Habitat Survey method in forecasting effects of river restoration
M Kiraga, Z Popek
Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Land Reclamation 46 (2), 2014
52014
Sezonowa zmienność odpływu wody i ładunków biogenów ze zlewni Wielkiej Strugi do jeziora Zdworskiego
Z Popek, M Wasilewicz, A Bańkowska, A Boczoń
Monografie komitetu gospodarki wodnej PAN, z. XX 2, 341-354, 2014
52014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20