Fulya TEMEL
Fulya TEMEL
Verified email at gazi.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Ergen ve gelişimi
ZF Temel, AB Aksoy
Ankara: Nobel Yayıncılık, 22-24, 2001
1692001
Okul öncesi eğitimcilerinin engellilerin kaynaştırılmasına ilişkin görüşleri
ZF Temel
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18, 148-155, 2000
942000
Searching for Microporous, Strongly Basic Catalysts: Experimental and Calculated 29Si NMR Spectra of Heavily Nitrogen-Doped Y Zeolites
F Dogan, KD Hammond, GA Tompsett, H Huo, WC Conner Jr, ...
Journal of the American Chemical Society 131 (31), 11062-11079, 2009
492009
Okul öncesi eğitimde yeni yaklaşımlar
ZF Temel
Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi 6, 62, 2005
442005
Almanya’da okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu Türk çocuklarına uygulanan dil eğitim programının dil gelişim düzeyine etkisi
H Şimşek Bekir, F Temel
Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi 18, 14-27, 2004
30*2004
Okul öncesi eğitime aile katılımı
ZF Temel
Gazi Üniversitesi Anaokulu-Anasınıfı Öğretmen El Kitabı, İstanbul: Ya-pa, 2001
292001
Montessori’nin görüşleri ve eğitim yaklaşımı
ZF Temel
Okul Öncesi Eğitimi Dergisi 26 (47), 18-22, 1994
281994
Okuma-yazmaya hazırlık eğitim programının çocukların okuma-yazma becerilerine etkisi
V Bayraktar, F Temel
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (3), 8-22, 2014
272014
Erken çocukluk eğitiminde aile katılım çalışmaları
F Temel, A Aksoy, Z Kurtulmuş
Aile eğitimi ve erken çocukluk eğitiminde aile katılım çalışmaları 1, 328-359, 2010
272010
Gazi erken çocukluk gelişimi değerlendirme aracı “GEÇDA”
F Temel, Ö Ersoy, N Avcı, A Turla
Ankara: Rekmay Ltd. Şti, 2005
272005
Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı oluşturulan hizmet içi eğitimin öğretmenlerin öğretmenlikle ilgili bazı görüşlerine etkisi
AO Kıldan, ZF Temel
Kastamonu Eğitim Dergisi 16 (1), 25-36, 2008
252008
Okul öncesi eğitimde yaklaşımlar
ZF Temel, H Dere
Gazi Üniversitesi Anaokulu/Anasınıfı Öğretmeni El Kitabı. İstanbul: Ya-Pa …, 1999
251999
Yetiştirme yurdunda ve ailesinin yanında Kalan 14-18 Yaş grubundaki gençlerin cinsiyet rolü kimlikleri ile moral gelişimlerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi
ZF Temel
Hacettepe Üniversite Ankara, 1991
231991
Okul öncesi kurumlarda görev yapan öğretmenlerin aile katılım çalışmalarına yönelik tutumlarının incelenmesi
V BAYRAKTAR, G GÜVEN, ZF TEMEL
Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2), 755-770, 2016
222016
TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE ANASINIFINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN OYUN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
G DUMAN, ZF TEMEL
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (1), 279-298, 2011
222011
Aile Eğitim Modeli Dünya’da ve Türkiye’deki Uygulamalar
F Temel
Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları: Yaygınlaşma, Yönetişim ve Yapılar …, 2003
222003
TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE ANASINIFINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN OYUN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
G DUMAN, ZF TEMEL
22*
Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 4-6 yaş çocuklarının kişiler arası problem çözme ve bakış açısı alma becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Ö Bal, ZF Temel
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (1), 156-169, 2014
172014
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ İÇERİK STANDARTLARI DEĞERLENDİRME ARAÇLARININ GELİŞTİRİLMESİ (GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI)
T TAŞTEPE, ZF TEMEL
Kastamonu Eğitim Dergisi 21 (4), 1625-1640, 2013
172013
Aile eğitimi ve erken çocukluk eğitiminde aile katılım çalışmaları
ZF Temel
Anı Yayıncılık, 2013
162013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20