Andrej Lúčny
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Building complex systems with Agent-Space architecture
A Lúčny
Computing and Informatics 23 (1), 1-36, 2004
252004
Od medzimodulových spojení k nepriamej komunikácii medzi agentami
A Lúčny
Znalosti, VŠE Ostrava, 2007
92007
Robotika. SK approach to educational robotics from elementary schools to universities
P Petrovič, R Balogh, A Lúčny
AT&P Journal Plus 10 (2), 85-90, 2010
72010
Multiagentový prístup k modelovaniu myslealebo ako sledovať pingpongovú loptičku
A Lúčny
Umelá inteligencia a kognitívna veda III.(Kvasnička V. ed.), STU, Bratisva, 2011
62011
Remotely-Accessible Robotics Laoboratory
P Petrovič, A Lúčny, R Balogh, D Ďurina
Acta Mechanica Slovaca 10, 389-194, 2006
52006
Remotely-accessible robotics laboratory
P Petrovic, A Lúcny, R Balogh, D Durina
8th International Conference on Automation and Robotics in Theory and …, 2006
52006
Using Robotnačka in Research and Education
P Petrovič, R Balogh, A Lúčny, R Weiss
Eurologo 2007 Conference. FMFI UK, 2007
42007
Advantages of multi-agent approach to building of monitoring systems
A Lúčny, DAI FMFI
Informatics, 2007
42007
Tvorba inteligentných systémov na báze architektúry Agent-Space
A Lúčny
Rigorózna práca, Katedra aplikovanej informatiky, Matematicko-fyzikálna …, 2005
32005
Building Control System of Mobile Robots with Agent-Space Architecture
A Lúčny
CLAWAR/EURON Workshop, Vienna, 2004
32004
Hľadanie kvalitatívneho rozdielu
A Lúčny
Kognice a umělý život (Kelemen, J.–Kvasnička, V.–Pospíchal, J., eds.), FPF …, 2001
32001
Easy Controlling a Robot using Voice for Hobbiests
A Lúčny
Reserchgate. net, 2019
22019
Otvorená implementácia architektúry Agent-Space
A Lúčny
Kognice a umělý život XII.(Kvasnička, V.-Wiedermann, J. eds.), Agentura …, 2012
22012
Experiments with a Hybrid-Parallel Model of Weather Research and Forecasting (WRF) System
V Šipková, A Lúcny, M Gazák
GCCP 2010 Book of Abstracts, 37, 2010
22010
Baldwinov efekt–plyn a brzda evolúcie
A Lúčny
Kognice a umelý život III, 2003
22003
Using Robotnacka in Research and Education
P Petrovic, R Balogh, A Lucny, R Weiss
Eurologo 2007 Conference. FMFI UK, 2007
1*2007
Refinement and emergency versus design and predetermination
A Lúčny
Proceedings of IWES, 13-18, 2004
12004
Shape-Based Alignment of the Scanned Objects Concerning Their Asymmetric Aspects
A Lucny, V Dillinger, G Kacurova, M Racev
Sensors 21 (4), 1529, 2021
2021
Easy Controlling a Robot Using Voice for Hobbyists
A Lucny
International Conference on Robotics in Education (RiE), 280-287, 2020
2020
Nové možnosti fyzickej interakcie hráča s počítačovou hrou.
A Lúčny, F UK, FTF VŠMU
AVFX 2020 (VSMU, Bratislava), 2019
2019
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20