Perihan ünüvar
Perihan ünüvar
Verified email at mehmetakif.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
AİLE KATILIMI ÇALIŞMALARINA YÖNELİK EBEVEYN ve ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
P ÜNÜVAR
Kastamonu Eğitim Dergisi 18 (3), 719-730, 2010
552010
Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Dil Etkinliklerini Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi
M Gönen, P ÜNÜVAR, M BIÇAKÇI, S KOÇYİĞİT, Z YAZICI, M ORÇAN, ...
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23-40, 2010
432010
Burdur ili ilköğretim okullarında ilkokuma ve yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar
P Ünüvar
Sosyal Bilimler, 2002
202002
Okulöncesi eğitim döneminde yaratıcılığı engelleyen durumlara ilişkin ebeveyn ve öğretmen görüşlerinin incelenmesi
MA DURSUN, P ÜNÜVAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (21), 110-133, 2011
192011
Okul öncesi dönem çocuklarinin gelişim özellikleri ve sosyal beceri düzeyleri
H Karoğlu, P Ünüvar
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 231-254, 2017
122017
Çalışan Evli Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Yaşam, İş Doyumu ve Evlilik Uyumlarının İncelenmesi.
P Ünüvar, Ö Tagay
Kadin/Woman 2000 16 (2), 2015
122015
Babaların 3-6 Yaş Grubu Çocuklarıyla Geçirdikleri Zamanın Niteliğini Geliştirme1
P Ünüvar, N Senemoğlu
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (27), 55-66, 2010
122010
Eğitim fakültesi öğrencilerinin empatik becerileri ve kişilik özelliklerinin incelenmesi
H Şahin, P Ünüvar
Sözel Bildiri, Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İstanbul, 2010
122010
Pre-school education teacher's opinion about the implementation of 2013 pre-school education program
SP Çivik, P Ünüvar, B Soylu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 174, 693-698, 2015
112015
Babaların 3-6 yaş grubu çocuklarıyla geçirdikleri zamanın niteliğini belirleme ve geliştirme
P Ünüvar
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
102008
Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi
B Savaş, P Ünüvar
İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı (Modül 8). Budur …, 1999
101999
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ MUTLULUK ALGISI (Türkiye ve Afganistan Örneği)
P ÜNÜVAR, F ÇALIŞANDEMİR, Ö TAGAY, F AMİNİ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (34), 1-22, 2015
82015
İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı İlkokuma Yazma Öğretimi
P Ünüvar, K Çelik
Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayını, 1999
71999
HASTANEDE YATARAK TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLARIN EĞİTSEL AÇIDAN DESTEKLENMESİ (3-7 Yaş İçin örnek Çalışma)
P ÜNÜVAR
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 10 (35), 31-44, 2011
62011
İlkokuma–yazma öğretimi
P Ünüvar, K Çelik
Burdur.() Üniversite sınavında bu bölüme girebilecek kadar puan aldığımdan …, 1999
31999
GENÇ YETİŞKİNLERİN ALGILANAN STRES DÜZEYLERİ İLE AKILCI OLMAYAN İNANÇLARI VE BENLİK SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Ö TAGAY, F ÇALIŞANDEMİR, P ÜNÜVAR
International Journal of Education Technology and Scientific Researches 3 (7 …, 2018
22018
5-6 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN RİSKLİ OYUNA İZİN VERME ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ-DEVELOPING RISKY GAME ALLOWANCE SCALE FOR 4-6 YEARS CHILDREN
P ÜNÜVAR, ES KANYILMAZ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (22), 510-523, 2017
22017
Development tasks supporting scale for fathers
Ş Ünüvar, H Şahin
Educational Research and Reviews 6 (19), 969-973, 2011
22011
Examination of the opinions of teachers working in preschool educational institutions about family involvement
S Koçyiğit, A Çağdaş, M Orcan, P Ünüvar
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 789-794, 2009
22009
The analysis of the degree to which fathers meet the demands of their children through different variables
P Ünüvar
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 2491-2495, 2009
12009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20