Gunther De Vogelaer
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten/Syntactic Atlas of the Dutch Dialects, Vol.1-2
S Barbiers, H Bennis, G De Vogelaer, M Devos, M van der Ham
Amsterdam University Press, 2005
183*2005
Syntactic atlas of the Dutch dialects
S Barbiers, J Van der Auwera, H Bennis, E Boef, G De Vogelaer, ...
Amsterdam University Press, 2005
1402005
Dynamische syntactische atlas van de Nederlandse dialecten (dynasand)
S Barbiers, H Bennis, G De Vogelaer, M Devos, M Van der Ham
Amsterdam, Meertens Instituut. URL: http://www. meertens. knaw. nl/sand, 2006
76*2006
Subjectsmarkering in de Nederlandse en Friese dialecten
G De Vogelaer
Universiteit Gent, 2005
52*2005
The geography of gender change: Pronominal and adnominal gender in Flemish dialects of Dutch
G De Vogelaer, G De Sutter
Language Sciences 33 (1), 192-205, 2011
392011
De Nederlandse en Friese subjectsmarkeerders: geografie, typologie en diachronie
G De Vogelaer
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en Letterkunde, 2008
352008
The dialect laboratory: Introductory remarks
G De Vogelaer, G Seiler
The dialect laboratory. Dialects as a testing ground for theories of …, 2012
27*2012
Changing pronominal gender in Dutch
G De Vogelaer
Language Variation-European Perspectives II: Selected Papers from the 4th …, 2009
272009
Pronominaal Genus bij ‘Zuid-Nederlandse’ taalverwervers: grammaticaal of semantisch systeem
G De Vogelaer
Hüning, Matthias, Vogl, Ulrike, Wouden van der, Ton & Verhagen, Arie (eds …, 2006
212006
Dutch gender and the locus of morphological regularization
L De Vos, G De Vogelaer
Folia Linguistica 45 (2), 245-281, 2011
202011
Complementizer agreement in the Flemish dialects.
G De Vogelaer, A Neuckermans, G Vanden Wyngaerd
Syntactic Microvariation 2, 97-115, 2002
202002
Grammaticaal genus en pronominale verwijzing bij kinderen. Een taalverwervingsperspectief op een eeuwenoud grammaticaal probleem
J De Paepe, G De Vogelaer
Neerlandistiek 2008, 1-23, 2008
172008
8: On Geographical Adequacy, Or: How Many Types Of Subject Doubling In Dutch
G De Vogelaer, M Devos
Microvariation in syntactic doubling, 251-276, 2008
172008
When typological rara generate rarissima: analogical extension of verbal agreement in Dutch dialects
G De Vogelaer, J Van Der Auwera
Rara & Rarissima: Documenting the Fringes of Linguistic Diversity. Berlin …, 2010
15*2010
The impact of dialect loss on the acceptance of Tussentaal: the special case of West-Flanders in Belgium
AS Ghyselen, G De Vogelaer
Experimental Studies of Changing Language Standards in Contemporary Europe …, 2013
142013
Morphological change in continental West Germanic: Towards an analogical map
G De Vogelaer
Diachronica 27 (1), 1-31, 2010
142010
(De) grammaticalisation as a source for new constructions: the case of subject doubling in Dutch.
G De Vogelaer
Constructions and language change, 229-257, 2008
142008
Variatie en verandering in het Nederlandse genus: een multidisciplinair perspectief
L Cornips, G De Vogelaer
Taal en tongval 61 (1), 1-12, 2009
132009
Extending Hawkins’ comparative typology: Case, word order, and verb agreement in the Germanic languages
G De Vogelaer
Nordlyd 34 (1), 2007
132007
Person marking in Dutch dialects
G De Vogelaer
TRENDS IN LINGUISTICS STUDIES AND MONOGRAPHS 153, 181-210, 2004
122004
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20