Fatma Çalışandemir
Title
Cited by
Cited by
Year
Çocukların cinsel eğitimi: geçmişten günümüze bir bakış
F Çalışandemir, S Bencik, İ Artan
Eğitim ve Bilim 33 (150), 2010
472010
Examination of human figure drawings by gifted and normally developed children at preschool period
HE Dağlıoğlu, F Çalışandemir, M Alemdar, SB Kangal
Elementary education online 9 (1), 2010
22*2010
Multidimensional perfectionism and humor styles the predictors of life satisfaction
F Çalışandemir, Ö Tagay
Procedia-Social and Behavioral Sciences 174, 939-945, 2015
212015
Burdur İli Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Uygulama Yeterlik Düzeyleri
F ÇALIŞANDEMİR, N SENEMOĞLU
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi 2 (1), 65-74, 2005
142005
Anasınıfı çocuklarının çoklu zekâ alanlarının gelişimine deney yöntemiyle verilen eğitimin etkisinin incelenmesi
F ÇALIŞANDEMİR, P BAYHAN
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (21), 180-207, 2011
122011
Anasınıfı çocuklarının çoklu zeka alanlarının gelişimine deney yöntemi ile verilen eğitimin etkisinin incelenmesi
F Çalışandemir, P Bayhan
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ (Doktora Tezi), 2010
122010
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Mutluluk Algısı
P Ünüvar, F Çalışandemir, Ö Tagay, F Amini
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (34), 1-22, 2015
8*2015
Sexual education of children: an overview from the past to present
İ ÇALIŞANDEMİR, S BENCIK, I Artan
82008
Okul öncesi öğretmen adaylarının üniversiteye uyum düzeylerinin yordayıcıları olarak yaşam doyumu ve genel öz-yeterlik
F Çalışandemir, HŞ BALTACI
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 229-249, 2017
72017
New Explorations with Waste Materials in Early Childhood Education.
O Uyanik, G Inal, F Calisandemir, M Can-Yasar, A Kandir
Online Submission, 2011
52011
Çocukların Anne-Babalarına Yönelik Algılarının İncelenmesi
Ç Aytekin, İ Artan, SB Kangal, F Çalışandemir, S Özkızıklı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (38), 168-188, 2016
42016
Affects of education with experimental method on multiple intelligences areas of preschool children
F Çalışandemir, P Bayhan
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (21), 180-207, 2011
42011
Sexual education of children: an overview from the past to present
F Çalisandemir, S Bencik, I Artan
Egitim ve Bilim 33 (150), 14, 2008
42008
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Yöneticileri Algılamaları Üzerine Bir Çalışma
EN METİN, F ÇALIŞANDEMİR
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi 3 (1-2), 21-32, 2006
32006
GENÇ YETİŞKİNLERİN ALGILANAN STRES DÜZEYLERİ İLE AKILCI OLMAYAN İNANÇLARI VE BENLİK SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Ö TAGAY, F ÇALIŞANDEMİR, P ÜNÜVAR
International Journal of Education Technology and Scientific Researches 3 (7 …, 2018
22018
Child and nature
N KÖŞKER, F ÇALIŞANDEMİR
Environment and ecology at the beginning of 21st century, 326-336, 2015
22015
Gifted and Talented Children In Turkey: In Chronological Rewiew of the Literature. E. Polyzoi ve CF Klassen
N Metin, S Bencik, G Yılmaz, F Çalışandemir
Reaching Gifted and Talented Children: Global Initiatives, 95-100, 2007
22007
Okul öncesi eğitimde program
F Çalışandemir
Pegem Atıf İndeksi, 86-98, 2017
12017
Analyzing relationships between the level of internet addiction and the life satisfaction of university students
A Çakmak, F Elibol, F Çalışandemir, S Özkubat
Educational Research International 5 (3), 1-9, 2016
12016
Investigation of Kindergarten Children's Basic Concept Knowledge
A Çakmak, F Çalışandemir, F Elibol, E Akıncı Demirbaş
Academic Research International 6 (4), 204-211, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20