irene molina
Title
Cited by
Cited by
Year
Maktens (o) lika förklädnader: kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige: en festskrift till Wuokko Knocke
P De los Reyes
Atlas, 2006
431*2006
Stadens rasifiering: Etnisk boendesegregation i folkhemmet:[ethnic residential segregation in the Swedish Folkhem]
I Molina
Acta Universitatis Upsaliensis, 1997
2591997
Miljonprogram och media: föreställningar om människor och förorter
U Ericsson, I Molina, PM Ristilammi
Integrationsverket & Riksantikvarieämbetet, 2002
1532002
Stadens rasifiering
I Molina
Etnisk boendesegregation i folkhemmet, 1997
1091997
From Folkhem to lifestyle housing in Sweden: segregation and urban form, 1930s–2010s
K Grundström, I Molina
International Journal of Housing Policy 16 (3), 316-336, 2016
832016
Pressure and violence: Housing renovation and displacement in Sweden
G Baeten, S Westin, E Pull, I Molina
Environment and Planning A: Economy and Space 49 (3), 631-651, 2017
812017
Recialization and migration in urban segregation processes. Key issues for critical geographers
R Andersson, I Molina
Aldershot: Ashgate, 2003
532003
4 Rasifiering
I Molina
Bortom Vi och Dom, 2005
492005
Kalla mörkret natt!: kön, klass och rasetnicitet i det postkoloniala Sverige
I Molina, P De los Reyes
442002
Kalla mörkret natt! Kön, klass och ras/etnicitet i det postkoloniala Sverige
P De los Reyes
Atlas förlag, Stockholm 2002, 2002
372002
Den rasifierade staden
I Molina
Boréa, 2008
332008
Intersektionella rumsligheter
I Molina
Kvinnovetenskaplig tidskrift, 7-21, 2007
322007
Etnisk boendesegregation i teori och praktik
R Andersson, I Molina
Uppsala: Univ., 1995
321995
Introduktion–Maktens (o) lika förklädnader
P De los Reyes, I Molina, D Mulinari
Maktens (o) lika förklädnader: Kön, klass & etnicitet i det postkoloniala …, 2003
282003
Stadens rasifiering: Etnisk boendesegregation i folkhemmet (Racialization of the city: Ethnic residential segregation in the Swedish Folkhem)
I Molina
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 1997
281997
Regionalpolitikens geografi: regional tillväxt i teori och praktik
F Andersson, R Ek, I Molina
Studentlitteratur, 2008
272008
Koloniala kartografier av nation och förort
I Molina
Studentlitteratur, 2005
232005
Large housing estates in Sweden. Overview of developments and problems in Jönköping and Stockholm
R Andersson, I Molina, E Öresjö, L Pettersson, C Siwertsson
Faculty of Geosciences, Utrecht University, Urban and regional research centre, 2003
222003
Segregación habitacional étnica en la ciudad sueca. Un proceso de racialización
I Molina
Scripta nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, 2001
192001
El Programa de Erradicación de Campamentos en la Región Metropolitana: Implicancias Socioeconómicas y Espaciales
I Molina
Santiago: Memoria para optar al título de Geógrafo y grado académico de …, 1985
171985
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20