Abdussamet Arslan
Abdussamet Arslan
Professor of Civil Engineering, Gazi University
Verified email at gazi.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Lattice modelling of size effect in concrete strength
R Ince, A Arslan, BL Karihaloo
Engineering Fracture Mechanics 70 (16), 2307-2320, 2003
872003
Improved lattice model for concrete fracture
A Arslan, R Ince, BL Karihaloo
Journal of Engineering Mechanics 128 (1), 57-65, 2002
602002
Analytical modeling of post-tensioned precast beam-to-column connections
M Kaya, AS Arslan
Materials & Design 30 (9), 3802-3811, 2009
482009
The neural network approximation to the size effect in fracture of cementitious materials
A Arslan, R Ince
Engineering Fracture Mechanics 54 (2), 249-261, 1996
431996
Mesoscale simulation of cement based materials’ time-dependent behavior
AC Aydin, A Arslan, R Gül
Computational Materials Science 41 (1), 20-26, 2007
362007
Lifli betonların genel özellikleri
A Arslan, AC Aydın
Hazır beton dergisi, kasım-aralık, 67-75, 1999
281999
Size-dependent response of dowel action in RC members
R Ince, E Yalcin, A Arslan
Engineering Structures 29 (6), 955-961, 2007
272007
Neural network-based design of edge-supported reinforced concrete slabs
A Arslan, R Ince
Structural engineering review 4 (8), 329-335, 1996
261996
Mixed-mode fracture performance of fibre reinforced concrete under impact loading
A Arslan
Materials and Structures 28 (8), 473-478, 1995
231995
Taş dolgu dalgakıranların yapay sinir ağları ile ön tasarımı
ML KOÇ, CE BALAS, A ARSLAN
Teknik Dergi 15 (74), 2004
222004
Effect of model fracture law and porosity on tensile softening of concrete
A Arslan
Fracture Mechanics of Concrete Structures, 45-54, 1995
221995
Structural and mechanical characterization of Bi 1.75 Pb 0.25 Sr 2 Ca 2 Cu 3− x Sn x O 10+ y superconductor ceramics using Vickers microhardness test
H Koralay, A Arslan, S Cavdar, O Ozturk, E Asikuzun, A Gunen, AT Tasci
Journal of Materials Science: Materials in Electronics 24 (11), 4270-4278, 2013
152013
Geriye yayılma yapay sinir ağı kullanılarak yanal su alma yapısına yönelecek olan sürüntü maddesi oranının bulunması
A Baylar, ME Emiroğlu, A Arslan
DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi 1 (2), 1-11, 1999
151999
The effect of the diameter of prestressed strands providing the post-tensioned beam-to-column connections
M Kaya, AS Arslan
Materials & Design 30 (7), 2604-2617, 2009
142009
Çelik liflerin erken yaştaki betonarme kirişlerin göçmesine etkisi
A ARSLAN, ZÇ ULUCAN
Teknik Dergi 8 (4), 1507-1515, 1997
131997
Güneydoğu Anadolu Bölgesi koşullarında farklı tohumluk miktarlarının bazı adi fiğ (Vicia sativa L.) çeşitlerinde tohum verimi ve bazı özelliklere etkisi üzerinde bir araştırma
A Arslan, AE Anlarsal
Türkiye 3, 17-19, 1996
111996
Crystallization kinetic studies on Bi1. 75Pb0. 25Sr2Ca2Cu3-xSnxOδ glass-ceramic by using non-isothermal technique
A Arslan, H Koralay, Ş Çavdar, A Günen
Journal of non-crystalline solids 358 (9), 1190-1195, 2012
102012
Development of an expert system for selection of dam type on alluvium foundations
ME Emiroglu, A Tuna, A Arslan
Engineering with Computers 18 (1), 24-37, 2002
102002
A genetic search based arrangement of load combinations in structural frames
A Arslan, P Turgut, Y Calayir
101996
The neural network-based analysis of size effect in concrete fracture
A Arslan, R Ince
The 2nd International Conference on Fracture Mechanics of Concrete …, 1995
101995
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20