Taşkın TAŞTEPE
Taşkın TAŞTEPE
Verified email at ankara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Erken çocukluk dönemi fen ve matematik eğitimi içerik standartları değerlendirme araçlarının geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları
T Taştepe, ZF Temel
Kastamonu Eğitim Dergisi 21 (4), 1625-1640, 2013
17*2013
Üniversite öğrencilerinin çevresel bilgi ve tutumlarının incelenmesi
T Taştepe, N Aral
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 3 (4), 142-153, 2014
142014
Türkiye’de okul öncesi dönemde kaynaştırma konusunda yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi
T Taştepe, G Öztürk Serter, Y Yurdakul, T Taygur Altıntaş, A Bütün Ayhan
The Journal of Academic Social Science Studies 49, 501-514, 2016
8*2016
Views on Montessori approach by teachers serving at schools applying the Montessori approach
S Atli, AM Korkmaz, T Tastepe, A Koksal Akyol
Eurasian Journal of Educational Research 66, 123-138, 2016
62016
Relationship between family environment perception of parents and children’s self-concept perception
Z Yazici, T Taçtepe
International Journal of Human Sciences 10 (2), 98-112, 2013
52013
Investigation of university students’ environmental knowledge & attitude
T Taştepe, N Aral
Journal of Research in Education and Teaching 3 (4), 142-153, 2014
32014
Hastanelerde görev yapan çocuk gelişimcilerin çalışma ortamları ile mesleklerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi
T Taştepe, A Köksal Akyol
Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (1-2-3), 29-54, 2014
32014
A study to develop an attitude scale for recycling among high school students
T Taştepe
Journal of Education, Theory and Practical Research 3 (2), 1-13, 2017
22017
36-47 aylık çocuklarda Peabody Motor Gelişim Ölçeği-2'nin uyarlama çalışması ve motor gelişimin incelenmesi
T Taştepe, A Köksal Akyol
Milli Eğitim 48 (223), 61-82, 2019
2019
Ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin yeniden kazanıma yönelik tutumları
T Taştepe
2. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, 2018
2018
Çocuk gelişimi lisans öğrencilerinin çocukların karşılaştığı çevrimiçi risklere yönelik algılarının incelenmesi
T Taştepe, Ö Avcı, K Böyüktürkmen, B Deniz, K Karaca, B Kirez, D Özçelik
2. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, 2018
2018
36-47 aylık çocuklara ve annelere uygulanan motor gelişim destek programının çocukların motor gelişimine etkisinin incelenmesi
T Taştepe
Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018
2018
Children and nature
T Taştepe, Z Yazıcı
Current trends in pre-school education–1, 347-360, 2018
2018
Erken çocukluk dönemindeki çocukların oyunlarında babanın rolü
A Köksal Akyol, T Taştepe, S Aydos, EC Yavuz
Sosyal Bilimleri Dergisi, 445-458, 2017
2017
Hastanede görev yapan çocuk gelişimcilerin çalışma kapsam ve koşullarının incelenmesi
BT Karaaslan, T Taştepe, A Köksal Akyol
II. Ulusal Sağlık Bilimleri Kongresi, 2016
2016
Kent Merkezlerindeki Ekolojik Temelli Oyun Alanlarinin Mekansal Açidan Incelenmesi: Ankara-Antalya Örnegi [dagger]/Spatial Analysis of Urban Ecological-Based Playgrounds in the …
T Tastepe, AM Basbay, Z Yazici
Journal of Tekirdag Agricultural Faculty 13 (2), 85, 2016
2016
Kent merkezlerindeki ekolojik temelli oyun alanlarının mekansal açıdan incelenmesi: Ankara-Antalya örneği
T Taştepe, AM Başbay, Z Yazıcı
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (2), 85-95, 2016
2016
Gelişim kuramları ve eğitim programlarında duyu gelişimi
T Taştepe, AM Başbay
Duyuların gelişimi ve desteklenmesi: Bebeklik ve ilk çocukluk döneminde (0 …, 2015
2015
Analysis of studies made on Montessori approach in Turkey
T Taştepe, AM Başbay, S Atli, A Köksal Akyol
Journal of Educational and Instructional Studies in the World 5 (4), 65-74, 2015
2015
Pre-service teachers' motivation toward the environment
Z Yazıcı, A Aslan, T Taştepe
IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal 12 (4), 110-122, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20