Obserwuj
Aleksandra Samonek
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Citizens’ cybersecurity in the Visegrad Group. The role and progress of the V4 countries in protecting the right to privacy related to mobile and digital communication and …
A Samonek
BiztPol Affairs 5 (2), 2017
12017
Efektywność ekonomiczna w świetle wspólnego działania instytucji prawnych–case study spraw o wykorzystanie utworu
A Samonek
Teoria prawa między nowoczesnością a ponowoczesnością, 109, 2013
12013
How is political privacy different from personal privacy?: an argument from democratic governance
A Samonek
Diametros 18 (70), 2021
2021
What Is the Future of European Cyber Security? Three Principles of European Cooperation and the Hybrid Joint Strategy of Cyber Defence
A Samonek
Studia Europejskie-Studies in European Affairs 24 (2), 43-60, 2020
2020
Violation of privacy in migration control decreases citizens’ liberties and public accountability
A Samonek
Prace Historyczne 2019 (146 (3)), 637-647, 2019
2019
A non-transitive relevant implication corresponding to classical logic consequence
P Verdée, I De Bal, A Samonek
The Australasian Journal of Logic 16 (2), 10-40, 2019
2019
Dictionary-based learning of conditionals
A Samonek
Conditionals in Paris – logic, linguistics and psychology, 2019
2019
Focusing proofs and logics for models of computation
A Samonek
2019
Focused proof systems and their automatic generation
A Samonek
2018
Mechanisms of adaptive logic in legal context: legal discourse and dealing with inconsistency
A Samonek
2012
Logika adaptywna dla rozumowań w prawie: porównanie z użyciem klasycznego rachunku zdań na przykładzie sądowej analizy zeznań świadków
A Samonek
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012
2012
Współczesne metody rozumowań prawniczych w dorobku polskiej teorii prawa–podsumowanie V Zjazdu Młodych Teoretyków Prawa „Teoria prawa między nowoczesnością a ponowoczesnością …
A Samonek
Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 3 (2), 121-124, 2011
2011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–12