Volgen
Per Gunnar Røe
Per Gunnar Røe
Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
Geverifieerd e-mailadres voor sosgeo.uio.no - Homepage
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Travelling distances, modal split and transportation energy in thirty residential areas in Oslo
P Naess, RP Gunnar, SL Larsen
Journal of Environmental Planning and Management 38 (3), 349-370, 1995
1361995
Qualitative research on intra-urban travel: an alternative approach
PG Røe
Journal of Transport Geography 8 (2), 99-106, 2000
1172000
Energy use for transportation in 22 Nordic towns
P Næss, SL Sandberg, PG R⊘ e
Scandinavian Housing and Planning Research 13 (2), 79-97, 1996
1031996
The social context and politics of large scale urban architecture: Investigating the design of Barcode, Oslo
B Andersen, PG Røe
European Urban and Regional Studies 24 (3), 304-317, 2017
902017
Analysing Place and Place‐making: Urbanization in Suburban O slo
PG Røe
International Journal of Urban and Regional Research 38 (2), 498-515, 2014
552014
Introduction: Nature, urbanism and liveability
M Luccarelli, PG Røe
Green Oslo: Visions, planning and discourse, 2071-1050, 2012
39*2012
Green Oslo: visions, planning and discourse
PG Røe
Routledge, 2016
372016
Sandvika i støpeskjeen: en sosiokulturell studie av stedutvikling
PG Røe, F Eidheim, L Schmidt
Norsk institutt for by-og regionforskning, 2002
362002
Green Oslo: visions, planning and discourse
PG Røe
Routledge, 2016
342016
Sosiokulturelle stedsanalyser–et supplement til de tradisjonelle stedsanalysene
PG Røe
Plan 34 (4-05), 76-81, 2002
282002
Storbymenneskets hverdagsreiser: sammenhenger mellom bosted, livsstil og hverdagsreisepraksis i et senmoderne perspektiv
PG Røe
Geografisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2001
262001
Hvorfor studere den kompakte byen
GS Hanssen, H Hofstad, IL Saglie, P Næss, PG Røe
Kompakt byutvikling: muligheter og utfordringer. Oslo: Universitetsforlaget, 2015
242015
Minicities in suburbia–A model for urban sustainability?
PG Røe, IL Saglie
FORMakademisk 4 (2), 2011
212011
Sosiokulturelle stedsanalyser: Veileder
ME Ruud, I Brattbakk, PG Røe, GM Vestby, LC Bettum
Akershus fylkeskommune, 2007
202007
Fortellingen om en stedsutvikling-en sosiokulturell prosess
GM Vestby, PG Røe
Oslo: Norsk institutt for by-og regionforskning, 2004
202004
Arkitekturpolitikk for en sosialt bærekraftig byutvikling
B Andersen, PG Røe
En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring., 89 - 104, 2017
172017
Samfunnsgeografi: en innføring
D Jordhus-Lier, K Stokke, A Bern, AF Tollefsen, A Sandell, B Sæther, ...
Cappelen Damm Akademisk, 2017
162017
Iscenesettelser av den kompakte byen–som visuell representasjon, arkitektur og salgsobjekt
PG Røe
Kompakt byutvikling. Muligheter og utfordringer, 48-57, 2015
162015
Governance and change on the urban fringe–special issue of Urban Research & Practice
JE Klausen, PG Røe
Urban Research & Practice 5 (1), 1-5, 2012
152012
Sosiokulturelle stedsanalyser: teorigrunnlag og metodologi
PG Røe, GM Vestby
Å finne sted: metodologiske perspektiver i stedsanalyser. Trondheim: Akademika, 2012
152012
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20