Follow
Ali Sülün
Title
Cited by
Cited by
Year
GÖRSEL OKURYAZARLIK
VA Sanalan, A Sülün, TA ÇOBAN
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2), 33-47, 2007
832007
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI
HH Bahar, A Sülün
Kastamonu Eğitim Dergisi 19 (2), 379-386, 2011
802011
Türkiye'de biyoloji öğretmenleri ve biyoloji öğretmen adaylarinin nitelikleri
H Gürbüz, A Sülün
Milli Eğitim Dergisi 161, 192-204, 2004
662004
Environmental literacy and evaluation of studies conducted on environmental literacy in Turkey
M Kışoğlu, H Gürbüz, A Sülün, A Alaş, M Erkol
International Online Journal of Educational Sciences 2 (3), 772-791, 2010
402010
Çevre okuryazarlığı ve çevre okuryazarlığı ile ilgili Türkiye’de yapılan çalışmaların değerlendirilmesi
M Kışoğlu, H Gürbüz, A Sülün, A Alaş, M Erkol
International Online Journal of Educational Sciences 2 (3), 772-791, 2010
382010
Proje yarışmasının öğrencilerin fen ve teknoloji dersine olan tutumlarına etkisi ve öğretmen görüşleri
Y Sülün, SO Ekiz, A Sülün
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (1), 75-94, 2009
382009
Fen bilgisi laboratuvar uygulamalarında yaratıcı proje desenleri I
O İçelli
Maya Akademi, 2007
382007
Maddeyi tanıma ünitesinin kavratılmasında görsel öğretim materyallerinin etkisi üzerine bir araştırma
P Yalçın, D Yiğit, A Sülün, DA Bal, A Baştuğ, M Aktaş
Kastamonu Eğitim Dergisi 11 (1), 115-120, 2003
342003
Porsuk Göleti (Erzurum, Türkiye) Bentik Alg Florası Üzerinde Kalitatif ve Kantitatif Bir Araştırma.
H Gürbüz, E KIVRAK, A Sülün
Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 19 (1), 2002
292002
İLKÖĞRETİM 4. ve 5. SINIFLARDA FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ VEREN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN FEN OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Y Sülün, C Işık, A Sülün
Erzincan University Journal of Science and Technology 1 (1), 107-120, 2014
282014
İlkokul ve ortaokullarda çevre eğitimi verecek olan öğretmen adaylarında çevre sorunlarına yönelik davranışların araştırılması
M Kışoğlu, T Yıldırım, M Salman, A Sülün
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (1), 299-318, 2016
272016
Türkiye’de fen ve teknoloji eğitimi ve kültür
A Sülün, N Balkı
Erzincan University Journal of Science and Technology 1 (1), 85-98, 2008
182008
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINN KAZANIMLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A Sülün, HD Kılıç
Erzincan University Journal of Science and Technology 6 (1), 69-86, 2014
122014
Fen eğitiminde yaratıcı drama desenleri
O İçelli, R Polat, A Sülün
Ankara: Maya Akademi, 2008
112008
BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇEVRE OKURYAZARLIKLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
H Gürbüz, M Kışoğlu, A Alaş, A Sülün
e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 (1), 1-14, 2011
102011
The learning styles of prospective science teachers, the correlation between learning styles and gender and academic achievement by learning styles
HH Bahar, A Sülün
Kastamonu Education Journal 19 (2), 379-386, 2011
92011
Fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının baskın öğrenme stillerinin tespiti üzerine bir araştırma
A Başıbüyük, A Sülün, HH Bahar, M Kışoğlu
92011
BİYOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖSS SORULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
A ÇOBAN, M AKTAŞ, A SÜLÜN
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (1), 23-36, 2006
92006
Fen bilgisi öğretmenliği programına kayıtlı öğrencilerin öğrenme stillerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. 18
A Sülün, HH Bahar
Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Bildiri Özetleri, 1-3, 2009
72009
Biyoloji laboratuvarı uygulamasında V-diyagramı kullanımı öğrenci başarısına etkisi
Y Sülün, A Evren, A Sülün
72009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20