Bernard Hubeau
Title
Cited by
Cited by
Year
Nieuwe burgers in de samenleving?: burgerschap en inburgering in België en Nederland
MC Foblets, B Hubeau
Acco, 1997
221997
De doorwerking van de sociale grondrechten in de Belgische Grondwet: over de maximalisten en de minimalisten
B Hubeau
Vranken, J., Geldof, D. & Van Menxel, G.(red.), Armoede en Sociale …, 1995
171995
Regionalisering van de federale huurwetgeving
B Hubeau, D Vermeir
Steunpunt Wonen, Leuven, 118p, 2013
142013
De huisvestingsval. of wat huishoudens overhouden na het betalen van hun woonkosten
P De Decker, R Van Dam
Garant; Antwerpen, 2005
122005
Preadvies rechtshulp
B Hubeau, S Parmentier
Aanbevelingen voor het armoedebestrijdingsbeleid, 1990-1991: derde verslag …, 1990
121990
In de ban van stad en wijk
P De Decker, B Hubeau, S Van Nieuwinckel
EPO; Berchem, 1996
111996
Arm recht? Over de kansrijke relatie tussen recht en armoede
B Hubeau
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (ed.), Arm Recht, 27-90, 1997
91997
Een Vlaams antidiscriminatiebeleid op de private huurmarkt. De mogelijke rol van zelfregulering
J Verstraete, D Vermeir, P De Decker, B Hubeau
Steunpunt Wonen; Leuven, 2017
82017
The Southern Dutch Dialect Dictionaries
J Kruijsen, J van Keymeulen
Lexikos 7, 207-228, 1997
81997
Ongehuwd samenwonen: relatiewerkelijkheid en de integratie van het ongehuwd samenwonen in rechtssystemen
B Hubeau
Kluwer Rechtswetenschappen, 1985
81985
Een evaluatie van het woninghuurrecht–Deel II
B Hubeau, D Vermeir
Leuven, Steunpunt Wonen, 2015
62015
Een evaluatie van het federale woninghuurrecht: tussentijds rapport inzake duur en opzegging, waarborg en woningkwaliteit
B Hubeau, D Vermeir
Steunpunt Wonen, 2014
62014
Legal aid and access to justice: how to look at and evaluate legal aid systems
B Hubeau, AB Terlouw
Antwerp: Intersentia, 2014
62014
Ontwikkelingen inzake het nationaliteitsrecht in Europa
GR De Groot
Migratie en migrantenrecht; Recente ontwikkelingen. Europa in het …, 2004
62004
Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw
C Burm, G Cnudde
Die Keure, 2004
62004
De Vlaamse Wooncode en de sociale huisvesting
B Hubeau
Bronnenboek, die Keure, Brugge, 2002
62002
en Vande Lanotte, J
B Hubeau, E Lancksweerdt
De nieuwe huurwet. Commentaar bij de wet van 29 december 1983, 1990
61990
Recht op wonen: naar een resultaatsverbintenis? Droit au logement: vers une obligation de résultat?
N Bernard, B Hubeau
52013
Op welk welzijnswerk hebben burgers recht? Tien megatrends in de (juridische invulling van) het welzijnswerk en hun gevolgen voor welzijnsgebruikers
B Hubeau
Naar het middelpunt van de marge. Leuven: Acco, 93-104, 2009
52009
Het spanningsveld tussen activering en rechtsontwikkeling
B Hubeau, D Geldof
Handboek Samenlevingsopbouw in Vlaanderenn die keure, Brugge, 129-142, 2008
52008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20