Sinan Koçyiğit
Sinan Koçyiğit
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Çocuğun gelişim sürecinde eğitsel bir etkinlik olarak oyun
S Koçyiğit, MN Tuğluk, M Kök
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 324-342, 2007
1402007
Çocuğun gelişim sürecinde eğitsel bir etkinlik olarak oyun
S Koçyiğit, MN Tuğluk, M Kök
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 324-342, 2007
1402007
Family involvement in preschool education: Rationale, problems and solutions for the participants
S Kocyigit
Educational Sciences: Theory & Practice 15 (1), 2015
482015
Okul öncesi öğretmenlerinin okuma-yazma etkinliklerini uygulamaya ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi
İH Tuğluk, M Kök, S Koçyiğit, Hİ Kaya, B Gençdoğan
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 72-81, 2008
372008
60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN SOSYAL YETKINLIK VE DUYGU DÜZENLEME BECERILERI ILE OYUN BECERILERI ARASINDAKI ILISKININ INCELENMESI/THE INVESTIGATING OF THE RELATIONSHIP AMONG SOCIAL …
S Koçyigit, T Sezer, E Yilmaz
Hasan Ali Yücel Egitim Fakültesi Dergisi 12 (1), 287, 2015
352015
ANA SINIFLARINDA KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN-REHBER ÖĞRETMEN VE EBEVEYN GÖRÜŞLERİ
S KOÇYİĞİT
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 4 (1), 391-415, 2015
342015
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNİN SORUNLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ (ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ)
M Kök, A Küçükoğlu, A KÜÇÜKOGLU, MN Tuğluk, S Koçyiğit, ...
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 160-171, 2007
252007
Case report: mediastinal hydatid cysts
MO Ozyurtkan, S Kocyigit, M Cakmak, IE Ozsoy, AE Balci
Turkiye Parazitol Derg 33 (2), 179-81, 2009
172009
The relationship between the effectiveness of preschools and leadership styles of school managers
R Zembat, S Koçyiğit, MN Tuğluk, H Doğan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 2269-2276, 2010
162010
Okul öncesi eğitimin tanımı, amacı, önemi ve ilkeleri
S Koçyiğit
Okul Öncesi Eğitime Giriş.(s= 14-26). Ankara. Hedef Yayıncılık, 2012
142012
Otantik görev odaklı yapılandırmacı yaklaşımın öğretmen adaylarının başarılarına, derse karşı tutumlarına ve problem çözme becerilerine etkisi
S Koçyiğit
Marmara Üniversitesi, 2011
142011
The Effects of Authentic Tasks on Preservice Teachers' Attitudes towards Classes and Problem Solving Skills.
S Kocyigit, R Zembat
Educational Sciences: Theory and Practice 13 (2), 1045-1051, 2013
132013
Otantik görevlerin öğretmen adaylarının başarılarına etkisi
S KOÇYİĞİT, R ZEMBAT
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (28-3), 291-303, 2013
112013
İlköğretim matematik programının eğitsel eleştiri modeline göre değerlendirilmesi. 15
E Köse, S Koçyiğit, MN Tuğluk, M Çelik, A Yazar
Eğitim Bilimleri Kongresi, 13-15, 2004
112004
A study on the achievement level of social skills objectives and outcomes in the preschool curriculum for six-year-olds
N Çimen, S Koçyiğit
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 5612-5618, 2010
102010
ÇOCUKLARIN BENLİK ALGISI, MİZAÇ VE SOSYAL BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
R ZEMBAT, S KOÇYİĞİT, EA YAVUZ, Hİ TUNÇELİ
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 7 (1), 548-567, 2018
92018
5-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN OYUN BECERİLERİ İLE AİLE-ÇOCUK İLETİŞİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
T Sezer, E YILMAZ, S Koçyiğit
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (2 …, 2016
92016
Farklı ülkelerde okul öncesi eğitim kurumlarının gelişimi
S Koçyiğit
Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış …, 2007
92007
Okul öncesi eğitim kurumlarında personel
S Koçyiğit
GU Balat içinde, Okul Öncesi Eğitime Giriş, 184-205, 2010
82010
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINDA GÖRÜLEN SORUNLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
M Kök, S Koçyiğit, MN Tuğluk, E Bay
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 82-93, 2008
82008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20