Follow
Ayhan KOÇ
Ayhan KOÇ
Verified email at erzincan.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The Effect Of E-Portfolio Process On Learner’s Performance And Attitudes In Gaining Computer Literacy Skill
MN GÖMLEKSİZ, KOÇ Ayhan
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2), 75-96, 2010
18*2010
BÖTE öğrencilerinin programa bakış açıları: Tercih öncesi ve sonrası durum
VA Sanalan, E Telli, Y Selim, R Öz, A Koç, E Çelik
Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi 1 (1), 33-51, 2010
182010
BİLGİSAYAR KULLANIMI ÖĞRETİMİNDE AKRAN DEĞERLENDİRME
MN Gömleksiz, A Koç
Education Sciences 7 (1), 148-154, 2012
16*2012
The usage of instructional technologies by lecturers (examples of Erzincan)
SA Yalcin, S Yalcin, MO Sagirli, P Yalcin, A Koc
Procedia-Social and Behavioral Sciences 28, 435-438, 2011
132011
Bilgisayar okuryazarlığı becerisi ediniminde e-portfolyo sürecinin öğrenen performansına ve tutumlarına etkisi/The effect of e-portfolio process on learners? performance and …
A KOÇ
Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2010
102010
An Evaluation Of M-learning Applications
Ö Yılmaz, VA Sanalan, A Koç
9th International Educational Technology Conference Ankara-Turkey, 2009
92009
“Özel Öğretim Yöntemleri” Dersinin Yürütülmesine İlişkin Öğretim Elemanı ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri
O Gürbüztürk, A Koç
ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ 6 (12), 57-80, 2016
82016
Bulut tabanlı akran öğretiminin öğretmen adaylarının akademik başarı, iletişim becerileri ve derse ilişkin tutumlarına etkisi
A Koç
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2020
22020
Investigating Pre-service Teachers' Views on Cloud-Based Peer Instruction
A Koç, O Gürbüztürk
Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi 10 (1), 1-17, 2024
2024
Identifying Factors Encouraging University Students to Play Computer Games
ÖZ Recep, MT KAYALAR, KOÇ Ayhan
PJDOL 9 (2), 2023
2023
ÖĞRETMEN ADAYLARININ UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
A Koç, MT Kayalar
EKEV Akademi Dergisi, 28-40, 2023
2023
Çevrimiçi Eğitime Yönelik Öz-yeterlik Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi (ÇEYÖAÖ)
HH Bahar, A Koç
Milli Eğitim Dergisi 52 (239), 1787-1806, 2023
2023
Makine Mühendisliği İnternet Destekli Öğretim Modülü
R Öz, A Koç
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2), 77-98, 2008
2008
BİLGİSAYAR KULLANIMI ÖĞRETİMİNDE AKRAN DEĞERLENDİRME
MN GÖMLEKSİZ, KOÇ Ayhan
Çocukların Robotik ve Kodlamaya Yönelik Görüşleri
Ö Yıldırım, A Koç, M Kayalar
İnternet Tabanlı Mesleki Gelişime Yönelik Motivasyon Anketinin Türkçe’ye Uyarlanması
SN Şad, A Koç, C Şenol
PRESIDENT OF THE SYMPOSIUM, 185, 0
BİLGİSAYAR FOBİSİ: SEBEPLER VE SONUÇLAR ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI
VASE TELLİ, E ÇELİK, Y ÖZEN, R ÖZ, A KOÇ, Y SELİM
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17