Selahattin Gelbal
Selahattin Gelbal
Verified email at hacettepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar
S Gelbal, H Kelecioğlu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (33), 135-145, 2007
603*2007
Sekizinci sınıf öğrencilerinin sosyoekonomik özelliklerinin Türkçe başarısı üzerinde etkisi
S Gelbal
Eğitim ve Bilim 33 (150), 2010
142*2010
Attitudes of university students toward lesbians and gay men in Turkey
S Gelbal, V Duyan
Sex roles 55 (7-8), 573-579, 2006
1392006
Barnett çocuk sevme ölçeği’ni türkçeye uyarlama çalışması
V Duyan, S Gelbal
Eğitim ve Bilim 33 (148), 40-48, 2010
110*2010
Problem çözme
S Gelbal
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (6), 1991
103*1991
İlköğretim öğretmenlerinin çocuk sevme durumlarına etki eden değişkenlerin incelenmesi
S GELBAL, V DUYAN
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (38), 127-137, 2010
67*2010
PISA öğrenci anketinin kültürler arası eşdeğerliği
M Asil, S Gelbal
Eğitim ve Bilim 37 (166), 2012
58*2012
pMadde güçlük indeksi ile rasch modelinin b parametresi ve bunlara dayalı yetenek ölçüleri üzerine bir karşılaştırma
S Gelbal
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (10), 1994
521994
Eğitim bilimine giriş
MD Karslı
Pegem Akademi Yayıncılık, 2007
49*2007
Eğitimde ölçme ve değerlendirme
Y Baykul, MF Turgut
Ankara: MEB yayınları, 2001
392001
Studying Reliability of Open Ended Mathematics Items According to the Classical Test Theory and Generalizability Theory.
N Guler, S Gelbal
Educational Sciences: Theory and Practice 10 (2), 1011-1019, 2010
38*2010
Ölçme ve değerlendirme
S Gelbal
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 2013
372013
TIMSS-R FEN BAŞARISI VE DUYUŞSAL ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MODELLENMESİ VE MODELİN CİNSİYETLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
NB Uzun, S GELBAL, T ÖĞRETMEN
Kastamonu Eğitim Dergisi 18 (2), 531-544, 2010
372010
Lezbiyen ve geylere yönelik tutum (LGYT) ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması
V Duyan, S Gelbal, V Duyan
HIV/AIDS Dergisi 7 (3), 106-112, 2004
302004
Prevalence of sleep disorders in the Turkish adult population epidemiology of sleep study
AU Demir, S Ardic, H Firat, D Karadeniz, M Aksu, ZZ Ucar, S Sevim, ...
Sleep and Biological Rhythms 13 (4), 298-308, 2015
292015
Gruplararası karşılaştırmalarda ölçme değişmezliğinin test edilmesi: PISA öğrenci anketi örneği
NB Başusta, S Gelbal
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (4), 80-90, 2015
262015
GENDER DIFFERENCES IN SEXUAL INFORMATION SOURCES, AND SEXUAL ATTITUDES AND BEHAVIORS OF UNIVERSITY STUDENTS IN TURKEY.
S Gelbal, V Duyan, AB Öztürk
Social Behavior & Personality: an international journal 36 (8), 2008
222008
İlköğretim öğretmenlerinin ölçme araçlarıyla ilgili yeterlik algıları ve bu araçları kullanma durumları
N Doğan, İ Karakaya, S Gelbal
Ulusal İlköğretim Kongresi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 2007
222007
Cronbach's coefficient alpha: A meta-analysis study
H Inal, E Yilmaz Kogar, E Demirduzen, S Gelbal
HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL …, 2017
202017
YAŞLILARA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ'NİN BİR GRUP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ÜZERİNDE TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI.
V DUYAN, S GELBAL
Turkish Journal of Geriatrics/Türk Geriatri Dergisi 16 (2), 2013
202013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20