Volgen
Signy Irene Vabo
Signy Irene Vabo
Professor political science, University of Oslo
Geverifieerd e-mailadres voor stv.uio.no
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Styring og samstyring: governance på norsk
A Røiseland, SI Vabo
Fagbokforlaget, 2016
2792016
Political characteristics, institutional procedures and fiscal performance: Panel data analyses of Norwegian local governments, 1991–1998
TP Hagen, SI Vabo
European Journal of Political Research 44 (1), 43-64, 2005
1552005
Size and e‐democracy: online participation in Norwegian local politics
J Saglie, SI Vabo
Scandinavian Political Studies 32 (4), 382-401, 2009
1272009
Governance på norsk. Samstyring som empirisk og analytisk fenomen
A Røiseland, SI Vabo
Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 24 (1-02), 86-107, 2008
1112008
Ledelse og styring
G Ladegård, SI Valbo
Fagbokforlaget, 2010
1062010
Conceptualizing the tools of government in urban network governance
SI Vabo, A Røiseland
International Journal of Public Administration 35 (14), 934-946, 2012
602012
Velferdens organisering
M Vabø, SI Vabo
Oslo: Universitetsforlaget, 2014
592014
New organisational solutions in Norwegian local councils: leaving a puzzling role for local politicians?
SI Vabo
Scandinavian Political Studies 23 (4), 343-372, 2000
502000
Kommunal organisering 2000. Redegjørelse for Kommunal-og regionaldepartementets organisasjonsdatabase
SI Vabo, IM Stigen
NIBR-notat, 2000
472000
Lokalt folkestyre AS: Eierskap og styringsroller i kommunale selskap
HE Ringkjøb, J Aars, SI Vabo
Rokkansenteret, 2008
432008
Lokalt folkestyre AS: Eierskap og styringsroller i kommunale selskap
HE Ringkjøb, J Aars, SI Vabo
Rokkansenteret, 2008
432008
Governance på norsk. Samstyring som empirisk og analytisk fenomen
SI Vabo, A Røiseland
Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 24 (01-02), 86-107, 2008
412008
Norwegian Local Councils as Democratic Meta‐governors? A Study of Networks Established to Manage Cross‐border Natural Resources
S Hovik, SI Vabo
Scandinavian Political Studies 28 (3), 257-275, 2005
402005
Universalism and the local organisation of elderly care
SI Vabo, V Burau
International Journal of Sociology and Social Policy 31 (3/4), 173-184, 2011
362011
Performance audit as a contributor to change and improvement in public administration
K Reichborn-Kjennerud, SI Vabo
Evaluation 23 (1), 6-23, 2017
342017
Ledelse, styring og verdier
G Ladegård, SI Vabo
Fagbokforlaget, 2011
342011
Konkurranseutsetting i kommunene
Å Johnsen, I Sletnes, SI Vabo
Oslo: abstrakt forlag, 2004
332004
Moteslaveri, interesser og behov. En analyse av utbredelsen av moderne” organisasjonsløsninger i norske kommuner.”
SI Vabo, IM Stigen
Nordiske organisasjonsstudier 6 (1), 48-88, 2004
312004
What Causes Municipal Amalgamation Reform? Rational Explanations Meet Western European Experiences, 2004–13
J Askim, JE Klausen, SI Vabo, K Bjurstrøm
Local Public Sector Reforms in Times of Crisis, 59-79, 2016
302016
Tiltakende statlig styring av kommunesektoren–også på eldreområdet
SI Vabo
Det norske flernivådemokratiet, 97-135, 2012
302012
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20