Doç. Dr. Hale Dere Çiftçi
Doç. Dr. Hale Dere Çiftçi
Çocuk Gelişimi Bölümü, İstinye Üniversitesi
Verified email at istinye.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Okulöncesi eğitiminin ilke ve yöntemleri
H Poyraz, H Dere
Anı Yayıncılık, 2006
2572006
Okulöncesi öğretimde fen doğa matemetik çalışmaları
H Dere
Anı Yayıncılık, 2001
482001
Okul öncesi çocuğu ve matematik
N Avcı, H Dere
V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi, 16-18, 2002
452002
Erken çocukluk döneminde oyun
AB Aksoy, H Dere Çiftçi
Ankara: Pagem.[In Turkish], 2014
382014
Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 6 yaş çocuklarına bazı matematik kavramlarını kazandırmada yapılandırılmış ve geleneksel yöntemlerin karşılaştırılması
H Dere
Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000
272000
Okul öncesi eğitimde yaklaşımlar
ZF Temel, H Dere
Gazi Üniversitesi Anaokulu/Anasınıfı Öğretmeni El Kitabı. İstanbul: Ya-Pa …, 1999
251999
Okul öncesi eğitim kurumlarında fen doğa çalışmaları
N Avcı, H Dere
V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18, 2002
242002
Özel eğitim merkezlerinde çalışan öğretmenlerin mesleki yetkinlik ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi
HD Çiftçi
Mediterranean Journal of Humanities 1, 221-241, 2015
112015
Erken çocukluk döneminde gelişimi destekleyen oyunlar
BA Aksoy, HD Çiftçi
Pegem Yayıncılık, Ankara, 2008
112008
Zihinsel engelli çocuklara renk kavramını kazandırmada eş zamanlı ipucuyla öğretimin bireysel ve grup eğitimindeki etkisinin karşılaştırılması
HD Çiftçi
Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü …, 2007
112007
A comparison of individual and small group instruction with simultaneous prompting for teaching the concept of color to children with a mental disability.
D Çiftçi, F Temel
Social Behavior and Personality 38 (4), 479-494, 2010
102010
Okul Öncesi Eğitimde Yaklaşımlar, Gazi Üniversitesi Ananokulu/Anasınıfı Öğretmeni El Kitabı
H Dere, F Temel
İstanbul: Ya-Pa Yayınları, 1999
101999
Do adolescents's self-esteem levels affects their decision-making behaviors? The study of the relation between decision-making behaviors and self-esteem levels of 7th and 8th …
H Dere Çiftçi
International Journal of Recent Scientific Research 6 (5), 4005-4018, 2015
72015
Principles and methods of preschool education
H Poyraz, H Dere
Ankara: Anı Publications, 2003
72003
İnceleme gezilerinde dramanın kullanımı
E Ömeroğlu, H Dere
Türkiye 3, 33-38, 2002
72002
The effect of using simultaneous prompting to teach opposite concepts to intellectually disabled children.
H Dere Çiftçi
International Journal of Human Science 10 (2), 481-502, 2013
6*2013
Okul Öncesi Dönemde Fen Doğa Matematik Çalışmaları
E Ömeroğlu-Turan, H Dere
Ankara: Anı Yayıncılık, 2001
62001
Zihinsel yetersizliği bulunan çocuk sahibi ebeveynleri eğitim gereksinimlerini belirlenmesi
H Dere-Çiftçi
International Journal of Human Sciences 12 (1), 2015
52015
Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden altı yaş çocuklarına bazı matematik kavramlarını kazandırmada yapılandırılmış ve geleneksel yöntemlerin karşılaştırılması …
H Dere
Gazi Üniversitesi, Ankara, 2000
52000
Oyun Alanı, Materyal ve Oyuncaklar
A Aksoy, H Dere Çiftçi
Çocuk ve Oyun, 58-83, 2018
3*2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20