Pedro De Bruyckere
Pedro De Bruyckere
Arteveldehogeschool, Leiden University
Geverifieerd e-mailadres voor arteveldehs.be - Homepage
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
The myths of the digital native and the multitasker
PA Kirschner, P De Bruyckere
Teaching and Teacher Education 67, 135-142, 2017
4702017
Urban Myths about Learning and Education
P De Bruyckere, PA Kirschner, CD Hulshof
Academic Press 1, 209, 2015
1302015
Technology in Education: What Teachers Should Know.
P De Bruyckere, PA Kirschner, CD Hulshof
American Educator 40 (1), 12, 2016
322016
Jongens Zijn Slimmer Dan Meisjes, 35 mythes over leren en onderwijs
P De Bruyckere, A Kirschner, Paul, C Hulshof
LannooCampus, Anderz, 2016
19*2016
Authentic teachers: Student criteria perceiving authenticity of teachers
P De Bruyckere, PA Kirschner
Cogent Education 3 (1), 1247609, 2016
152016
The Ingredients for Great Teaching
P De Bruyckere
9*2018
Measuring teacher authenticity: Criteria students use in their perception of teacher authenticity
P De Bruyckere, PA Kirschner
Cogent Education 4 (1), 1354573, 2017
92017
Ik was 10 in 2015
P De Bruyckere, B Smits
LannooCampus, 2015
5*2015
More Urban Myths about Learning and Education: Challenging Eduquacks, Extraordinary Claims, and Alternative Facts
P De Bruyckere, PA Kirschner, C Hulshof
Routledge, 2019
42019
De Jeugd Is Tegenwoordig
P De Bruyckere, B Smits
Lannoo Campus, 2011
4*2011
Is het nu Generatie X, Y of Einstein?
P De Bruyckere, B Smits
Wolters-Plantyn, 2009
32009
Authenticity Lies in the Eye of the Beholder The Perception of Teachers' Authenticity by their Students
P De Bruyckere
22018
Scarcity at school
P De Bruyckere, M Simons
European Educational Research Journal 15 (2), 260-267, 2016
22016
Rousseau and Arendt in the iPad class, the old roots of present day discussions on technology in schools
P De Bruyckere, E Struyf, D Kavadias
Pedagogische Studien 92 (3), 202-209, 2015
22015
De leerkracht als DJ?
P De Bruyckere
Conferentie Onderzoek in Cultuureducatie, Groningen. Retrieved January 27, 2010, 2008
22008
Computer-Assisted Learning
P De Bruyckere, PA Kirschner
Encyclopedia of Education and Information Technologies, 2019
12019
Cultuur in de basiscompetenties
P De Bruyckere
Education through art: kunst-en cultuureducatie als motor van leren, 37, 2010
12010
On line inschrijven
P De Bruyckere, K Goeminne, V Vanoverberghe, W Hanssens, ...
Ict en onderwijsvernieuwing,(3), 79-94, 2003
12003
Generaties op de werkvloer,‘the same old song’of ‘a brand new tune’
P De Bruyckere, B Smits
1*
Closing schools for SARS-CoV-2: a pragmatic rapid recommendation
G Bekkering, N Delvaux, P Vankrunkelsven, J Toelen, S Aertgeerts, ...
BMJ paediatrics open 5 (1), 2021
2021
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20