Follow
sema altun Yalçın
sema altun Yalçın
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi
Verified email at erzincan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The effect of project based learning on science undergraduates’ learning of electricity, attitude towards physics and scientific process skills
SA Yalcin, U Turgut, E Büyükkasap
International Online Journal of Educational Sciences 1 (1), 81-105, 2009
215*2009
Effects of the 5E learning model on students’ academic achievements in movement and force issues
S Açışlı, SA Yalçın, Ü Turgut
Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, 2459-2462, 2011
1212011
Determining the levels of pre-service science teachers’ scientific literacy and investigating effectuality of the education faculties about developing scientific literacy
S Altun-Yalçln, S AçıŞlı, Ü Turgut
Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, 783-787, 2011
532011
First year Turkish science undergraduates’ understandings and misconceptions of light
M Yalcin, S Altun, U Turgut, F Aggül
Science & Education 18, 1083-1093, 2009
512009
Montessori Yaklaşımı Temelli STEM Etkinliklerinin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerine Etkisi (The Effect of Montessori Approach Based STEM …
Z ÇAKIR, SA YALÇIN, P YALÇIN
472020
Primary school teachers of instructional technologies self-efficacy levels
SA Yalcin, S Kahraman, ZA Yilmaz
Procedia-Social and Behavioral Sciences 28, 499-502, 2011
442011
5E öğretim modelinin fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel işlem becerilerine ve fizik laboratuarlarına karşı tutumlarına etkisi
S YALÇIN ALTUN, S AÇIŞLI, Ü TURGUT
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 18 (1), 147-158, 2010
372010
Öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanımı öz yeterlik inançlarının incelenmesi
S Kahraman, ZA Yılmaz, M Erkol, SA Yalçın
İlköğretim Online 12 (4), 1000-1015, 2013
322013
The effect of problem-based stem education on the students’ critical thinking tendencies and their perceptions for problem solving skills
İ Topsakal, SA Yalçın, Z Çakır
Science Education International 33 (2), 136-145, 2022
292022
Difficulties encountered by academicians in academic research processes in universities.
S Yalçin, S Altun Yalçin
Journal of Education and Practice 8 (6), 143-153, 2017
262017
Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğası konusundaki görüşlerinin tespit edilmesi
S Altun Yalçın, S Kahraman, S Açışlı, ZA Yılmaz
EÜFBED-Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (2), 181-197, 2010
262010
Proje tabanlı öğretim yönteminin öğrencilerin elektrik konusu akademik başarılarına, fiziğe karşı kutumlarına ve bilimsel işlem becerilerin etkisinin incelenmesi
S Altun
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
252008
Analyzing elementary teachers’ views on the nature of science according to their academic levels
SA Yalçin, S Yalçin
Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, 942-946, 2011
222011
Okul Öncesi Eğitiminde Gerçekleştirilen STEM Eğitimlerinin Öğretmen ve Veli Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi
Z ÇAKIR, SA YALÇIN
International Journal of Active Learning 5 (2), 142-178, 2020
212020
Üç Aşamalı Bir Testle Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Basit Elektrik Devreleri Konusundaki Kavram Yanılgılarının Tespiti
S Altun
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (1), 72-79, 2009
202009
Proje tabanlı öğretim yönteminin öğrencilerin elektrik konusu akademik başarılarına, fiziğe karşı tutumlarına ve bilimsel işlem becerilerine etkisinin incelenmesi
SA Yalçın, Ü Turgut, E Büyükkasap
International Online Journal of Educational Sciences 1 (1), 81-105, 2009
202009
Fizikte öğrenme güçlüklerinin saptanmasina yönelik bir çalişma
Ü TURGUT, İ KARAMAN, E SÖNMEZ, R DİLBER, Ö ŞİMŞEK, S ALTUN
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 431-437, 2006
192006
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ STEM EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ
S Altun Yalçın, P Yalçın
The Journal of Academic Social Science Studies, 39-59, 2018
18*2018
Investigation of Pre-service Teachers\'Self-efficacy Beliefs of Educational Internet Use
S Kahraman, ZA Yılmaz, M Erkol, SA Yalçın
Elementary Education Online 12 (4), 2013
182013
The Effect of Teaching Practices with Real Life Content in Light and Sound Learning Areas.
SA Yalçin, P Yalçin, MS Akar, MÖ Sagirli
Universal Journal of Educational Research 5 (9), 1621-1631, 2017
162017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20