Mehmet Ali Çorlu, MA Corlu
Mehmet Ali Çorlu, MA Corlu
retired 2008 Marmara University, Atatürk Educational Faculty
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Scientific Inquiry Based Professional Development Models in Teacher Education.
MA Corlu, MS Corlu
Educational Sciences: Theory and Practice 12 (1), 514-521, 2012
592012
Evaluation of learning gains through integrated STEM projects
MA Corlu, E Aydin
International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology 4 …, 2016
562016
Investigating the mental readiness of pre-service teachers for integrated teaching
MS Corlu, RM Capraro, MA Çorlu
International Online Journal of Educational Sciences 7 (1), 17-28, 2015
342015
The Ottoman Palace School Enderun and the Man with Multiple Talents Matrakci Nasuh
MS Corlu, L Burlbaw, RM Capraro, MA Corlu, S Han
Research in Mathematical Education 14 (1), 19-31, 2010
302010
STUDENTS’PERCEPTIONS OF LEARNING EFFIENCY OF INTRODUCTORY PHYSICS COURSE
E Süzük, MA ÇORLU, C Gürel
Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education 1 (1), 65-71, 2010
132010
Dil ve sayısal yetenekler ile fizik başarısı arasındaki ilişki
H Ergün, M Özdemir, MA Çorlu, C Savran
Kastamonu Eğitim Dergisi 2004, 2004
9*2004
DEVELOPING COMPUTATIONAL FLUENCY WITH THE HELP OF SCIENCE: A TURKISH MIDDLE AND HIGH SCHOOL GRADES STUDY
MS Corlu, RM Capraro, MA Corlu
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 10 (2), 72-81, 2011
82011
Bilgisayar Destekli Fen ve Fizik Öğretimi
MA Çorlu
Bilgisayar Destekli Fen ve Fizik Öğretimi, 1989
41989
PROBLEM TASARLAMA PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILABİLECEK BİR RUBRİĞİN GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
H ERGÜN, Z GÜREL, MA ÇORLU
Milli Eğitim Dergisi 41 (191), 39-55, 2011
32011
Contribution of video analysis of elevator experiments to Physics achievement
F İrven, MA Çorlu
International Journal of Physics & Chemistry Education 3 (SI), 2-8, 2011
22011
A new diagnostic assesment model for the physics problem solving performance
S Gunduz, MA Corlu
GIREP-EPEC 2007 Frontiers of Physics Education Conference Procedings, 2007
22007
Bilimsel sorgulamalı ders tasarımı ve yönetimi
MA Çorlu
Buca Eğitim fakültesi Dergisi Özel Sayı, 2005
2*2005
Bilgisayar destekli deney ortamı tasarımı ve uygulamaları: Radyoaktif bozunma deney verilerinin bilgisayarda toplanması ve değerlendirilmesi
K Altın, MA ÇORLU
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, 1999
11999
AN INVESTIGATION OF THE FACTORS AFFECTING INNOVATION PERCEPTIONS OF MATHEMATICS AND SCIENCE TEACHER CANDIDATES: FINDINGS FROM A PROJECT MANAGEMENT WORKSHOP
E Aydın, MA Çorlu
International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology …, 2016
2016
AN INVESTIGATION OF THE INNOVATION PERCEPTIONS OF ENGINNEERING STUDENTS IN A HISTORY OF SCIENCE AND TECHOLOGY WORKSHOP.
MA Çorlu, E Aydın
International Conference on Education in Mathematics, Science &Technology …, 2016
2016
REFLECTIONS OF THE MUSEUM OF THE HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN ISLAM ON HIGHER EDUCATION
MA ÇORLU, Y AYDIN
The Online Journal of Quality in Higher Education 2 (4), 63, 2015
2015
Historical Background of Science,Technology, Engineering and Mathematics Education and Current Problems in Turkey
MA Corlu
Erpa Congress 2015 in Atina (http://www.erpacongress.com), 2015
2015
(2014)”Öz Değerlendirme ve Serbest Öğrenme Becerileri, Öğrenme Başarılarını Ne Kadar Açıklayabilmektedir?” ERPA Congress_2014; Bildiriler sayfa 81, 6-8 June 2014 İstanbul
MA Çorlu, MS Corlu
ERPA Congres 2014 Dec 3-5, Istanbul, 81, 2014
2014
Öğretmenlerin Ve Uzmanların Sertifika Modellerini Değerlendirme Algıları Nasıl Değişiyor? ERPA Congress_2014; Bildiriler sayfa 47, 6-8 June 2014 İstanbul Universty
MA Çorlu, MS Corlu
Erpa 2014 Istanbul, Turkey, 47, 2014
2014
Öğretmenlerin Ve Uzmanların Sertifika Modellerini Benimseme Algıları Nasıl Değişiyor
MA Çorlu, MS Corlu
ERPA 2014 Istanbul Dec 3-5, 47, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20