Volgen
Sofie Moors
Sofie Moors
PhD-student UAntwerpen
Geverifieerd e-mailadres voor uantwerpen.be - Homepage
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Een bijzondere Brabantse tekstgetuige van de Martijntrilogie van Jacob van Maerlant: De fragmenten Lyon, BibliothŤque municipale, ms 6848
S Moors
Queeste 29 (1), 36-65, 2022
12022
De ontsluiting van een Vlaams Topstuk voor laaggeletterde jongeren. Genoveva en Sifroij, een geÔllustreerd boek over een zeventiende-eeuws rederijkerstoneelstuk
S Moors
A. Mottart & S. Vanhooren (red.), 34e conferentie onderwijs Nederlands. Gent†…, 2021
12021
Bandwerk. Een nieuw fragment van Wapene Martijn van Jacob van Maerlant (Antwerpen, Universiteitsbibliotheek, Bijzondere Collecties, MAG-P 64.20)
R Sleiderink, S Moors, M De Schepper
Queeste: tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden†…, 2020
12020
Hug a Medievalist Day
B Marschall, A Jensen, S Moors, L Breeus-Loos
Bladspiegel-Blog van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, 2023
2023
Hangen met de vos. 200 jaar Reynaertkinderboeken
S Moors, H Rijns, T De Koninck, H Reyniers, L Vroomen, R Van Daele
2023
Jacob van Maerlant: leven en werk van de auteur van de Rijmbijbel
S Moors
De Rijmbijbel van Jacob van Maerlant. Het oudste geÔllustreerde handschrift†…, 2023
2023
Een tooverende lokroep tot lezen. Jan Frans Willems’ Reinaert de Vos. Naer de oudste beryming, Tot schoolgebruik en nuttige lezingen ingerigt (1839/1858)
S Moors
Tiecelijn: nieuwsbrief voor reynaerdofielen.-Sint-Niklaas, 1988, currens 36†…, 2023
2023
Liefde voor lyriek
S Moors
Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis: driemaandelijks†…, 2022
2022
Boekzaal. be-Bijzondere boeken en prenten uit Antwerpse collecties online
T De Paepe, P Stoop, M de Wilde, S van Impe, E Van Looveren, ...
2022
Uitgebreid variantenapparaat van de Martijntrilogie van Jacob van Maerlant
S Moors
2022
Genoveva van Brabant, een populaire gravin
S Moors
Boekzaal. be (Bijzondere boeken en prenten uit Antwerpse collecties online), 2022
2022
'Instructie hoedanich't spel van de H. Genoveva dient vertoont te worden': een vroege regisseurstekst uit de Lage Landen
S Moors
Spiegel der letteren.-Antwerpen, 1956, currens 63 (3), 141-179, 2021
2021
Reynaert op doortocht in Limburg. Een gesprek met NoŽl Slangen over zijn Reynaertcollectie
S Moors
Tiecelijn: nieuwsbrief voor reynaerdofielen.-Sint-Niklaas, 1988, currens 14†…, 2021
2021
De speellocaties van de rederijkerskamer De Goudbloem uit Sint-Niklaas. Op basis van'De heylighe Genoveva'uit het zeventiende-eeuwse verzamelhandschrift van de KOKW
S Moors
Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas.-Sint†…, 2021
2021
Zeventiende-eeuws rederijkerstheater in het onderwijs: De klas (van ASO tot BSO) speelt Genoveva
S Moors
Documenta 38 (2), 2020
2020
Een nieuw fragment van Wapene Martijn van Jacob van Maerlant (Antwerpen, Universiteitsbibliotheek, Bijzondere Collecties, MAG-P 64.20).
R Sleiderink, S Moors, M de Schepper
Queeste 27 (1), 2020
2020
Slapstick in ItaliŽ: de receptie in filmtijdschriften en distributie gedurende het interbellum
S Frederix
Documenta 38 (2), 9-31, 2020
2020
Leerkracht uit de kast! Queer onderwerpen in de klas
S Moors, S Nellis
FONS (BRUGGE. GEDRUKT) 6 (1), 34-35, 2020
2020
Claude De Grieck: Vernieuwer van het Brusselse theater
S Moors
www. schrijverskabinet. nl, 2020
2020
Jacob Lescailje: Schouwburgdrukker en dichter
S Moors
www. schrijverskabinet. nl, 2020
2020
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20