Follow
Enikő Héja
Enikő Héja
Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences
Verified email at nytud.hu - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The role of parallel corpora in bilingual lexicography
E Héja
Proceedings of the Seventh International Conference on Language Resources …, 2010
252010
Dictionary Building based on Parallel Corpora and Word Alignment
E Héja
XIV. EURALEX International Congress, 314-352, 2010
112010
Predikátumok és szabad határozók [Predicates and adjuncts]
K Gábor, E Héja
KB120 - A titkos kötet. Nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy …, 2006
112006
Clustering Hungarian verbs on the basis of complementation patterns
E Héja
Proceedings of the ACL 2007 Student Research Workshop, 91-96, 2007
92007
Revisiting translational equivalence: Contributions from data-driven bilingual lexicography
E Héja
International Journal of Lexicography 30 (4), 483-503, 2017
72017
Automatically Generated Customizable Online Dictionaries
E Héja, D Takács
EACL 2012, 51-57, 2012
72012
Szaknyelv és korpusznyelvészet
T Váradi, E Héja
Szaknyelvi kommunikáció (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 110 …, 2010
6*2010
Sense Disambiguation “Ambiguous Sensation”? Evaluating Sense Inventories for verbal WSD in Hungarian
J Kuti, E Héja, B Sass
Proceedings of LREC 2010 Workshop on Exploitation of Multilingual Resources …, 2010
52010
Nyílt tokenosztályok reprezentációjának technológiája
K Gábor, E Héja, Á Mészáros, B Sass
IKTA-00037/2002, Budapest, Hungary, 2002
52002
An Online Dictionary Browser for Automatically Generated Bilingual Dictionaries
E Héja, T Dávid
Proceedings of the XV. EURALEX International Congress (EURALEX 2012), 468-477, 2012
42012
Jelentésegyértelműsítés - egyértelmű jelentésítés?
E Héja, J Kuti, B Sass
VI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2009), 348-352, 2009
42009
Kötőszók korpuszalapú vizsgálata
K Gábor, E Héja, Á Mészáros
Alexin Z., Csendes D.(szerk..): A Második Magyar Számítógépes Nyelvészeti …, 2003
4*2003
Automatically Generated Online Dictionaries
E Héja, D Takács
Eight International Conference on Language Resources and Evaluation …, 2012
32012
Automatikusan generált online szótárak: az EFNILEX projekt eredményei
H Enikő, T Bálint
Takács Attila–Vincze Veronika (szerk.) IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti …, 2013
22013
Multilingual term extraction from parallel corpora–A methodology for the automatic extraction of verbal structures and their translation equivalents
T Váradi, E Héja
Magyar Terminológia 4 (2), 226-237, 2011
22011
Melléknevek szűk szemantikai osztályainak detekciója a Magyar Nemzeti Szövegtárban jelentés-egyértelműsítés céljából
E Héja, D Takács
VII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2010), 360-362, 2010
22010
Automatic Methods in the Construction of Bilingual Dictionaries
E Héja
tech. rep., European Federation of National Institutions for Language, 2008
12008
Igék szemantikai klaszterezése bővítménykereteik alapján
G Kata, H Enikő
Tanács Attila, Csendes Dóra (szerk): V. Magyar Számítógépes Nyelvészeti …, 2007
12007
A Rule-based Analysis of Complements and Adjuncts.
K Gábor, E Héja
Third international seminar on Computer Treatment of Slavic and East …, 2005
1*2005
Vonzatok és szabad határozók szabályalapú kezelése
K Gábor, E Héja
III. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. SZTE, Szeged, 245-256, 2005
1*2005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20