Arzu Ozyurek
Arzu Ozyurek
Çocuk Gelişimi Doçenti, Karabük Üniversitesi
Verified email at karabuk.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
5-6 yaş grubunda çocuğu olan ebeveynlerin tutumlarının incelenmesi
A Özyürek, F Tezel Şahin
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2), 19-34, 2005
1102005
5-6 yaş grubu çocuğa sahip ebeveynlerin demografik özelliklerinin çocuk yetiştirme tutumlarina etkisinin incelenmesi
FT Şahin, A Özyürek
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 6 (3), 395-414, 2008
812008
Anne baba eğitimi ve okul öncesinde aile katılımı
F Tezel Şahin, A Özyürek
İstanbul: Morpa Kültür Yayınları, 2010
682010
Kırsal bölge ve şehir merkezinde yaşayan 5-6 yaş grubu çocuğa sahip anne-babaların çocuk yetiştirme tutumlarının incelenmesi
A Özyürek
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2004
662004
Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Dil Etkinliklerini Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi
M Gönen, P ÜNÜVAR, M BIÇAKÇI, S KOÇYİĞİT, Z YAZICI, M ORÇAN, ...
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23-40, 2010
432010
Yurtta ve ailesi yanında kalan ortaöğretim öğrencilerinin kaygı düzeylerinin karşılaştırılması
A Özyürek, K Demiray
Doğuş Üniversitesi, 2010
412010
Anne-baba olmak ve anne-babaların çocuk yetiştirme tutumları
A Özyürek, FT Şahin
Pegem Atıf İndeksi, 41-57, 2017
322017
Okul öncesi eğitimi öğretmen ve yöneticilerinin iş doyumu, kişisel özellik ve mesleki değerlendirilmesi
A Özyürek
Milli Eğitim Dergisi 182, 8-21, 2009
282009
İlkokul öğretmenlerinin oyunu öğretim yöntemi olarak kullanma durumlarının incelenmesi
A Özyürek, ZS Çavuş
Kastamonu Education Journal 24 (5), 2157, 2016
242016
Okul öncesi dönemde beden eğitimi ve spor
A ÖZYÜREK, İ ÖZKAN, Z BEGDE, NF YAVUZ
International journal of science culture and sport 3 (Special Issue 3), 479-488, 2015
222015
Anne-çocuk ilişkisinin ve baba tutumlarının çocukların ahlaki ve sosyal kural anlayışları üzerine etkisi
A Özyürek, FT Şahin
Eğitim ve Bilim 40 (177), 2015
212015
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ SPORA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Y AYDOĞAN, A ÖZYÜREK, GG AKDUMAN
International Journal of Sport Culture and Science 3 (Special Issue 4), 595-607, 2015
202015
Öğretmen ve anne-baba tutumlarının okul öncesi dönem çocuklarının problem çözme becerilerine etkisi
A Özyürek, Z Begde
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (1), 204-232, 2016
192016
Okulöncesi 5–6 yaş çocukların problem davranışları ve ebeveynlerin disiplin yöntemlerinin incelenmesi
A Özyürek, H Poyraz
Milli Eğitim 166, 83-97, 2005
192005
Okul öncesi öğretmenlerinin serbest zaman etkinliklerine ilişkin uygulamalarinin incelenmesi
A ÖZYÜREK, Y AYDOĞAN
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41-58, 2011
182011
Okul Öncesi Çocukların Sosyal Becerileri ile Yakın Çevresindeki Yetişkin Etkileşimleri Arasındaki İlişki.
A Özyürek, Z Begde, NF Yavuz
Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences 16 (2), 2014
172014
OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİ İLE ANNE TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
A ÖZYÜREK
Milli Eğitim Dergisi 45 (206), 106-120, 2015
162015
Okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğrenme merkezlerinin çocukların serbest oyun davranışları üzerine etkisi
A ÖZYÜREK, N KILINÇ
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2), 125-138, 2015
152015
Öğretmen ve okul yöneticilerinin tükenmişlik ve yaşam doyumunun incelenmesi
A Özyürek, H Gümüş, S Doğan
International Journal of Human Sciences 9 (2), 892-904, 2012
152012
Okul öncesi sosyal beceri değerlendirme ölçeği anne-baba formuna ait norm değerlerinin belirlenmesi ve yorumlanması
Y Özlem, E Ömeroğlu, Ş Büyüköztürk, Y Karayol
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2), 102-115, 2014
142014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20