Katarina Polajnar Horvat
Katarina Polajnar Horvat
Research Center of Slovenian Academy of Sciences and Arts
Verified email at zrc-sazu.si - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The missing pillar: Eudemonic values in the justification of nature conservation
RJG van den Born, B Arts, J Admiraal, A Beringer, P Knights, E Molinario, ...
Journal of Environmental Planning and Management 61 (5-6), 841-856, 2018
482018
The beauty of landforms
A Smrekar, KP Horvat, B Erhartič
Acta geographica Slovenica 56 (2), 321-335, 2016
142016
Razvoj okoljske miselnosti v Sloveniji
KP Horvat
Geografski vestnik 81 (2), 71-81, 2009
122009
Terasirane pokrajine: ob sedemdesetletnici Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU
D Kladnik, M Topole, B Komac, A Smrekar, L Lapuh, A Trobec, I Kumer, ...
Založba ZRC, 2016
102016
Okolju prijazno vedenje
K Polajnar Horvat
Georitem, 2015
72015
What makes you a ‘hero’for nature? Socio-psychological profiling of leaders committed to nature and biodiversity protection across seven EU countries
M Scopelliti, E Molinario, F Bonaiuto, M Bonnes, L Cicero, S De Dominicis, ...
Journal of environmental planning and management 61 (5-6), 970-993, 2018
62018
Inovativna strategija trajnostnega razvoja Občine Idrija
J Nared, A Smrekar, D Bole, J Kozina, J Fridl, KP Horvat, M Gabrovec, ...
Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske …, 2011
62011
Motivations to Act for the Protection of Nature Biodiversity and the Environment: A Matter of “Significance”
E Molinario, AW Kruglanski, F Bonaiuto, M Bonnes, L Cicero, F Fornara, ...
Environment and Behavior, 0013916518824376, 2019
52019
The development of environmental thought in Slovenia: a short overview
K Polajnar Horvat, A Smrekar, M Zorn
Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša …, 2014
52014
Vloga socialnih dejavnikov pri razvoju okoljske ozaveščenosti in spreminjanju okoljskega vedenja
K Polajnar Horvat
Doktorska disertacija. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 2014
52014
Skrb za pitno vodo
B Jamnik, M Janža, A Smrekar, MB Valjavec, S Cerar, C Cosma, ...
Založba ZRC, 2014
42014
Oblikovanje modela razvoja okoljske ozaveščenosti in okolju prijaznega vedenja
K Polajnar Horvat
Geografski vestnik 84 (2), 43-52, 2012
32012
Triglav National Park, Slovenia, and its contribution to regional development
M Gabrovec, B Komac, J Kozina, KP Horvat, J Nared, A Smrekar, ...
Journal on Protected Mountain Areas Research and Management 9, 57-65, 2017
22017
Opportunities for developing mountain biking in the Municipality of Bohinj
KP Horvat, U Drofenik
Acta geographica Slovenica 55 (2), 317-335, 2015
22015
Hum—razvoj grada
K Horvat
Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 41-68, 1986
21986
FROM WORDS TO ACTION: IMPROVING DRINKING WATER BEHAVIOUR IN THE URBAN ENVIRONMENT
KP Horvat, A Smrekar
Geographia Polonica 90 (3), 301-317, 2017
12017
Segmentation of the Inhabitants of Ljubljana with Regard to Environmental Issues.
KP Horvat
Croatian Geographical Bulletin 78 (1), 2016
12016
The extended Value-Belief-Norm theory predicts committed action for nature and biodiversity in Europe
F Fornara, E Molinario, M Scopelliti, M Bonnes, F Bonaiuto, L Cicero, ...
Environmental Impact Assessment Review 81, 106338, 2020
2020
Human-Induced Degradation in Slovenia
A Smrekar, MB Valjavec, KP Horvat
The Geography of Slovenia, 303-312, 2020
2020
Promises and Limits of Participatory Urban Greens Development: Experience from Maribor, Budapest, and Krakow
M Pogačar, JF Bajec, KP Horvat, A Smrekar, J Tiran
Participatory Research and Planning in Practice, 75-89, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20