Katarina Polajnar Horvat
Katarina Polajnar Horvat
Research Center of Slovenian Academy of Sciences and Arts
Verified email at zrc-sazu.si - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The missing pillar: Eudemonic values in the justification of nature conservation
RJG van den Born, B Arts, J Admiraal, A Beringer, P Knights, E Molinario, ...
Journal of Environmental Planning and Management 61 (5-6), 841-856, 2018
692018
What makes you a ‘hero’for nature? Socio-psychological profiling of leaders committed to nature and biodiversity protection across seven EU countries
M Scopelliti, E Molinario, F Bonaiuto, M Bonnes, L Cicero, S De Dominicis, ...
Journal of environmental planning and management 61 (5-6), 970-993, 2018
172018
The beauty of landforms
A Smrekar, KP Horvat, B Erhartič
Acta geographica Slovenica 56 (2), 321–335-321–335, 2016
172016
Okolju prijazno vedenje
K Polajnar Horvat
Georitem, 2015
162015
Motivations to act for the protection of nature biodiversity and the environment: a matter of “Significance”
E Molinario, AW Kruglanski, F Bonaiuto, M Bonnes, L Cicero, F Fornara, ...
Environment and Behavior 52 (10), 1133-1163, 2020
122020
Terasirane pokrajine: ob sedemdesetletnici Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU
D Kladnik, M Topole, B Komac, A Smrekar, L Lapuh, A Trobec, I Kumer, ...
Založba ZRC, 2016
112016
Razvoj okoljske miselnosti v Sloveniji
KP Horvat
Geografski vestnik 81 (2), 71-81, 2009
112009
Inovativna strategija trajnostnega razvoja Občine Idrija
J Nared, A Smrekar, D Bole, J Kozina, J Fridl, KP Horvat, M Gabrovec, ...
Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske …, 2011
82011
The development of environmental thought in Slovenia: A short overview
K Polajnar Horvat, A Smrekar, M Zorn
Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša …, 2014
72014
The extended Value-Belief-Norm theory predicts committed action for nature and biodiversity in Europe
F Fornara, E Molinario, M Scopelliti, M Bonnes, F Bonaiuto, L Cicero, ...
Environmental Impact Assessment Review 81, 106338, 2020
62020
Skrb za pitno vodo
B Jamnik, M Janža, A Smrekar, MB Valjavec, S Cerar, C Cosma, ...
Založba ZRC, 2014
62014
Vloga socialnih dejavnikov pri razvoju okoljske ozaveščenosti in spreminjanju okoljskega vedenja
K Polajnar Horvat
Doktorska disertacija. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 2014
62014
Stakeholder Analysis for (Mediterranean) Wetland Governance: The Case of Ljubljansko Barje Nature Park, Slovenia
A Smrekar, KP Horvat, D Ribeiro
Participatory Research and Planning in Practice, 169-184, 2020
42020
Oblikovanje modela razvoja okoljske ozaveščenosti in okolju prijaznega vedenja
K Polajnar Horvat
Geografski vestnik 84 (2), 43-52, 2012
42012
Veljavnost osebnega in spletnega anketiranja v geografskem raziskovanju
K Polajnar Horvat, A Smrekar
Geografski vestnik 87 (2), 115-126, 2015
32015
THE INVISIBLE LIFE OF FOOD WASTE
D Podjed, KP Horvat
Traditiones 49 (1), 109-124, 2020
22020
Promises and limits of participatory urban greens development: experience from Maribor, Budapest, and Krakow
M Pogačar, JF Bajec, KP Horvat, A Smrekar, J Tiran
Participatory Research and Planning in Practice, 75-89, 2020
22020
The geography of urban environmental protection in Slovenia: The case of Ljubljana
A Smrekar, MB Valjavec, KP Horvat, J Tiran
Acta geographica Slovenica 59 (3), 2019
22019
Triglav National Park, Slovenia, and its contribution to regional development
M Gabrovec, B Komac, J Kozina, KP Horvat, J Nared, A Smrekar, ...
Journal on Protected Mountain Areas Research and Management 9, 57-65, 2017
22017
From words to action: improving drinking water behaviour in the urban environment
KP Horvat, A Smrekar
Geographia Polonica 90 (3), 301-317, 2017
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20