Volgen
Wiesław Dębski
Wiesław Dębski
University of Economics and Human Sciences in Warsaw
Geverifieerd e-mailadres voor vizja.pl
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Rynek finansowy i jego mechanizmy: Suplement: notowania giełdowe w nowym systemie informatycznym
W Dębski
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001
587*2001
Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa
W Dębski
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
2852005
Zarządzanie finansami: Kapitał obrotowy, papiery wartościowe, rynek kapitałów
W Dębski
Centrum Informacji Menedżera, 1997
221997
Model współzależności rozwoju systemu finansowego i wzrostu gospodarczego w Polsce
W Dębski, I Bujnowicz
Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Studia i Prace Wydziału Nauk …, 1993
201993
Akcje, obligacje i ich wycena
W Dębski
Absolwent, 1997
171997
Beta coefficients of polish blue chip companies in the period of 2005–2011
W Dębski, E Feder-Sempach
Folia Oeconomica Stetinensia 12 (2), 90-102, 2012
142012
Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wyd
W Dębski
Naukowe PWN, Warszawa, 2002
132002
Leasing czy kredyt
W Dębski, K Kozera
Poltext, 1991
131991
Ryzyko bankowe
W Dębski
Bank i Kredyt, 33-41, 1994
121994
Growth Effects of Financial Market Development in Poland: Simulations with an Econometric Model,[w:] SI Bukowski (red.)
W Dębski, I Maciejczyk, P Wdowiński
Global Challenges of the 21th Century, 2010
112010
Prognozowanie sprzedaży
W Dębski
CIM Warszawa, 1998
101998
Beta stability over bull and bear market on the Warsaw Stock Exchange
W Dębski, E Feder-Sempach, B Świderski
Folia Oeconomica Stetinensia 16 (1), 75-92, 2016
92016
Fundusze emerytalne w Polsce i ich wpływ na rozwój rynku kapitałowego
W Dębski
Bank i Kredyt, 81-90, 2006
92006
An allocation analysis of Polish household savings invested in financial assets, 2003-2014
W Dębski, B Świderski
Contemporary economics 10 (2), 123-136, 2016
82016
Time-varying beta—the case study of the largest companies from the Polish, Czech, and Hungarian stock exchange
W Dębski, E Feder-Sempach, P Szczepocki
Emerging Markets Finance and Trade 57 (13), 3855-3877, 2021
72021
Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej
W Dębski
Bank i Kredyt, 27-38, 2005
72005
Zarządzanie finansami: Instrumenty finansowe, analiza finansowa, planowanie finansowe, efektywność inwestycji
W Dębski
Centrum Informacji Menedżera, 1997
71997
Stabilność parametru beta w okresie rynku byka i niedźwiedzia dla największych spółek warszawskiej GPW
W Dębski, E Feder-Sempach, B Świderski
Zarządzanie i Finanse 4 (2), 89-102, 2013
62013
Przewidywanie i analizy symulacyjne w biznesie
W Dębski
First Business College, Łódź, 1995
61995
Ekonometryczne modele dochodów osobistych ludności Polski
W Dębski
Państwowe Wydawn. Ekonomiczne, 1987
61987
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20