Gustav Kjellsson
Gustav Kjellsson
Department of Economics, University of Gothenburg
Geverifieerd e-mailadres voor economics.gu.se - Homepage
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
On correcting the concentration index for binary variables
G Kjellsson, UG Gerdtham
Journal of health economics 32 (3), 659-670, 2013
1232013
Forgetting to remember or remembering to forget: A study of the recall period length in health care survey questions
G Kjellsson, UG Gerdtham, P Clarke
Journal of Health Economics 35, 34-46, 2014
1042014
Lies, damned lies, and health inequality measurements: understanding the value judgments
G Kjellsson, UG Gerdtham, D Petrie
Epidemiology (Cambridge, Mass.) 26 (5), 673, 2015
682015
A general method for decomposing the causes of socioeconomic inequality in health
G Heckley, UG Gerdtham, G Kjellsson
Journal of health economics 48, 89-106, 2016
652016
Effects of increased competition on quality of primary care in Sweden
J Dietrichson, LM Ellegård, G Kjellsson
Department of Economics, Lund University Working Papers 2016 (36), 2016
13*2016
Lost in translation: rethinking the inequality equivalence criteria for bounded health variables
G Kjellsson, UG Gerdtham
Health and inequality, 2013
132013
Breaking bad habits by education–smoking dynamics among Swedish women
G Kjellsson, UG Gerdtham, CH Lyttkens
Health economics 20 (7), 876-881, 2011
102011
Measuring health inequalities using the concentration index approach
G Kjellsson, U Gerdtham
Elsevier, 2014
72014
Information, switching costs, and consumer choice: Evidence from two randomized field experiments in Swedish primary health care
A Anell, J Dietrichson, LM Ellegård, G Kjellsson
Department of Economics, Lund University, 2017
52017
Mätning och analys av ojämlikhet i hälsa–om konsten att mäta något utan att veta vad och hur
U Gerdtham, G Kjellsson
Ett diskussionsunderlag framtagen för kommission för ett socialt hållbart …, 2011
52011
Nätvårdsanvändare i Skåne kontaktade oftare vårdcentral: Användare av digitala vårdtjänster kontaktade fysiska vårdcentraler oftare än andra och gjorde inte färre akutbesök
LM Ellegård, G Kjellsson
Läkartidningen 116, 2019
42019
Graphical tools for monitoring inequality: The beauty can lie (in the details)
G Kjellsson, D Petrie
Epidemiology 28 (4), 604-607, 2017
42017
Patient choice, entry, and the quality of primary care: Evidence from Swedish reforms
J Dietrichson, LM Ellegård, G Kjellsson
Health economics 29 (6), 716-730, 2020
32020
Telemedicine services associated with higher use of regular primary care in a Swedish region
LM Ellegård, G Kjellsson
Lakartidningen 116, 2019
22019
Education and Health: Long-run Effects of Peers, Tracking and Years
M Fischer, UG Gerdtham, G Heckley, M Karlsson, G Kjellsson, T Nilsson
Economic Policy, 2019
12019
Socioeconomic distribution of GP visits following patient choice reform and differences in reimbursement models: Evidence from Sweden
S Sveréus, G Kjellsson, C Rehnberg
Health Policy 122 (9), 949-956, 2018
12018
Extending decomposition analysis to account for unobserved heterogeneity and persistence in health behavior: Income‐related smoking inequality among Swedish women
G Kjellsson
Health economics 27 (2), 440-447, 2018
12018
The long-term impact of education on mortality and health: Evidence from sweden
G Heckley, M Fischer, UG Gerdtham, M Karlsson, G Kjellsson, T Nilsson
12018
New Public Management i skånsk sjukvård-en demokratisk förlustaffär?
S Garlöv, G Kjellsson
12006
Krys listade patienter fortsatte använda digital “utomlänsvård”
LM Ellegård, G Kjellsson
Distriktsläkaren, 20-20, 2021
2021
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20