Gürsu Aşık
Gürsu Aşık
Asst. Prof.
Verified email at es.bau.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Integrated teaching project: A sustainable approach to teacher education
A Gürsu, ZD Küçük, B HELVACI, MS CORLU
Turkish Journal of Education 6 (4), 200-215, 2017
142017
Üstbiliş odaklı problem çözme destek programı tasarım çalışması
G Aşık
Marmara Üniversitesi, 2015
102015
Metacognitive experiences: Mediating the relationship between metacognitive knowledge and problem solving
G Aşık, E Erktin
Egitim ve Bilim 44 (197), 2019
82019
A model study to examine the relationship between metacognitive and motivational regulation and metacognitive experiences during problem solving in mathematics
G Aşık
Unpublished master's thesis). Boğaziçi University, İstanbul, 2009
72009
Üstbiliş kalibrasyonunun matematik başarısı bağlamında incelenmesi: Mühendislik öğrencileri örneği
G Aşık, E Sevimli
Boğaziçi University Journal of Education 32 (2), 19-36, 2015
42015
Design-based research and teaching experiment methods in mathematics education: Differences and similarities
G Aşık, Z Yılmaz
Journal of Theory and Practice in Education 13 (2), 343-367, 2017
22017
Matematik Eğitiminde Bilişsel ve Bilişüstü Yaklaşımlar: Bir Hizmetiçi Eğitim Semineri Örneği
E ERKTİN, A Gürsu, FH ADAGİDELİ, A Merve, N ERDOĞAN, Ş TEKİN
MATDER Matematik Eğitimi Dergisi 1 (1), 41-51, 2012
12012
Üstbilişsel Deneyimlerin Üstbiliş Bilgisi ile Problem Çözme İlişkisindeki Aracılık Etkisi
G Aşık, E Erktin
EĞİTİM VE BİLİM 44 (197), 2019
2019
Matematik Eğitimi Çalışmalarında Tasarım Tabanlı Araştırma Ve Öğretim Deneyi Yöntemleri: Farklar Ve Benzerlikler
Z Yılmaz, G Aşık
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2017
2017
MATEMATİK EĞİTİMİ ÇALIŞMALARINDA TASARIM TABANLI ARAŞTIRMA VE ÖĞRETİM DENEYİ YÖNTEMLERİ: FARKLAR VE BENZERLİKLER
A Gürsu, Z YILMAZ
Eğitimde Kuram ve Uygulama 13 (2), 343-367, 0
MATEMATİK EĞİTİMİ ÇALIŞMALARINDA TASARIM TABANLI ARAŞTIRMA VE ÖĞRETİM DENEYİ YÖNTEMLERİ: FARKLAR VE BENZERLİKLER
A Gürsu, Z YILMAZ
Eğitimde Kuram ve Uygulama 13 (2), 343-367, 0
Fostering Self-Questioning to Improve Mathematical Word Problem Solving
G Aşık, E Aydın, E Erktin
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12