Follow
Ewa Kaznowska (rodowe Głogowska)
Ewa Kaznowska (rodowe Głogowska)
Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Verified email at sggw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Wieloletnia zmienność odpływu z małej zlewni rzecznej w regionie Puszczy Kozienickiej
K Banasik, L Hejduk, A Hejduk, E Kaznowska, J Banasik, A Byczkowski
Sylwan 157 (08), 2013
282013
Streamflow droughts and probability of their occurrence in a small agricultural catchment
EWA Kaznowska, K Banasik
Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Land Reclamation 43 (1), 2011
272011
Long-term variability of runoff from a small catchment in the region of the Kozienice Forest
K Banasik, L Hejduk, A Hejduk, E Kaznowska, J Banasik, A Byczkowski
Sylwan 157 (8), 578-586, 2013
162013
Ocena intensywności niżówek rzecznych w małej zlewni rolniczej Niziny Mazowieckiej w ostatnich 45 latach [Intensity of streamflow droughts in small agricultural catchment of …
E KAZNOWSKA, K BANASIK
Acta Scientiarum Polonorum. Formatko Circumiectus 8 (3-4), 5-16, 2009
15*2009
Charakterystyka występowania wezbrań i niżówek w małej zlewni i Nziny Mazowieckiej
E Kaznowska, A Hejduk, L Hejduk
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 15, 2015
122015
The Vistula River low flows in Warsaw in the 21st century
E Kaznowska, A Hejduk, C Kempiński
Acta Sci. Pol. Form. Circumiectus 17, 29-38, 2018
112018
Dynamics of the natural afforestation process of a small lowland catchment and its possible impact on runoff changes
L Hejduk, E Kaznowska, M Wasilewicz, A Hejduk
Sustainability 13 (18), 10339, 2021
102021
Analysis of low flow characteristics and drought frequency in agricultural catchments In: Prediction and the reduction of diffuse pollution, solid emission and extreme flows …
E KAZNOWSKA
(Ed. By K. Banasik, L. Řygarden & L. Hejduk)., 2011
10*2011
Wieloletnie tendencje w kształtowaniu się wybranych charakterystyk niżówek w zlewni rzeki Zagożdżonki
E Kaznowska
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 215-227, 2012
92012
Ocena wybranych charakterystyk ilościowych i jakościowych okresów bezwezbraniowych w rzece Zagożdżonce
E Kaznowska, L Hejduk
Scientific Review Engineering and Environmental Sciences 20 (2 [52), 2011
92011
Charakterystyka susz hydrologicznych na przykładzie wybranych rzek północno-wschodniej części Polski
E Kaznowska
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Komisja Technicznej …, 2006
82006
A Description of Hydrological Droughts in the Białowieża Primeval Forest in the Years 2003–2005
A Ciepielowski, E Kaznowska
Geographia Polonica 80 (2), 125-136, 2007
52007
Historical streamflow droughts on the Vistula River in Warsaw in the context of the current ones
E Kaznowska, M Wasilewicz
Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus 19 (4), 53-81, 2021
32021
Charakterystyki hydrologiczne małej zlewni południowego Mazowsza od połowy XX wieku
E Kaznowska, K Banasik, A Hejduk, A Krajewski, M Wasilewicz, L Hejduk, ...
Współczesne problemy klimatu Polski pod redakcją Longiny Chojnackiej-Ożga …, 2019
3*2019
Analysis of hydrological drought in the Biebrza River at the Burzyn gauge 1951–2002
E Kaznowska
Wetlands: monitoring, modelling and management. CRC Press, Boca Raton, 3-8, 2007
32007
Niżówki i wezbrania górnej Wilgi
E Kaznowska, Ł Chudy
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 6 (2), 175-190, 2006
32006
Analysis of selected hydrological characteristics of two small lowland catchments.
K Banasik, E Kaznowska, B Letkiewicz, M Wasilewicz
22022
ANALIZA WYBRANYCH CHARAKTERYSTYK HYDROLOGICZNYCH DWÓCH MAŁYCH ZLEWNI NIZINNYCH.
K Banasik, E Kaznowska, B Letkiewicz, M Wasilewicz
Acta Scientiarum Polonorum: Formatio Circumiectus 21 (1), 2022
22022
Hydrological droughts in the Białowieża Primeval Forest, Poland, in the years 1951–2020
L Hejduk, E Kaznowska, M Wasilewicz, A Hejduk
Forests 12 (12), 1744, 2021
22021
Historyczne niżówki na Wiśle w Warszawie na tle aktualnych stanów i przepływów niskich
E Kaznowska, M Wasilewicz
Acta Sci. Pol. Form. Circumiectus 19, 53-81, 2020
22020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20