Follow
Nomie Eriksson
Title
Cited by
Cited by
Year
Friska vindar i sjukvården - Stöd och hinder vid förändringar i professionella organisationer
N Eriksson
Gothenbourg University, 2005
29*2005
Hospital management from a high reliability organizational change perspective: A Swedish case on Lean and Six Sigma
N Eriksson
International Journal of Public Sector Management, 2017
282017
Involvement drivers: a study of nurses and physicians in improvement work
N Eriksson, T Müllern, T Andersson, C Gadolin, S Tengblad, S Ujvari
Quality Management in Health Care 25 (2), 85-91, 2016
232016
Introduktion
N Eriksson, KM Holgers, T Müllern
Studentlitteratur, Lund, 2013
22*2013
Standards for information security and processes in healthcare
E Söderström, RM Åhlfeldt, N Eriksson
Journal of Systems and Information Technology, 2009
182009
Managing healthcare information: analyzing trust
E Söderström, N Eriksson, RM Åhlfeldt
International journal of health care quality assurance, 2016
162016
Fiery Spirits in the context of institutional entrepreneurship in Swedish healthcare
N Eriksson, S Ujvari
Journal of Health Organization and Management, 2015
142015
Politiska konflikter och marknadisering: Utmaningar för politiska ledare?
L Skoog
Gyldendal Akademisk, 2015
142015
Interprofessional barriers: A study of quality improvement work among nurses and physicians
N Eriksson, T Müllern
Quality Management in Healthcare 26 (2), 63-69, 2017
132017
Att utveckla vården: Erfarenheter av kvalitet, verksamhetsutveckling och förbättringsarbete
N Eriksson, KM Holgers, T Müllern
Studentlitteratur, Lund, 2013
112013
Perceptions of trust in physician-managers
A Cregård, N Eriksson
Leadership in Health Services 28 (4), 281-297, 2015
62015
Kompetensbehov och kompetensförsörjning inom informationssäkerhet från ett samhällsperspektiv
RM Åhlfeldt, A Andersén, N Eriksson, M Nohlberg, E Bergström, ...
Högskolan i Skövde, 2015
62015
Patients' perceptions of quality in Swedish primary care–a study of differences between private and public ownership
T Andersson, N Eriksson, T Müllern
Journal of Health Organization and Management, 2021
42021
En platt organisation i uppförsbacke - Konsekvenser av en organisationsförändring för lokala och centrala ledare
N Eriksson
Utvärderingsprogrammet: Västra Götalandsregionen, 1-125, 2001
4*2001
Chefskap i professionella organisationer: läkare som chefer
A Cregård, N Eriksson
Natur och kultur, 2018
32018
Followership for Organizational Resilience in Health Care
N Eriksson
The Resilience Framework, 163-179, 2018
32018
Förtroende för vårdens information
N Eriksson
Socialmedicinsk tidskrift 95 (3), 311-320, 2018
22018
Trusting digitized patient-related information: The need for a new approach.
E Söderström, RM Åhlfeldt, N Eriksson
HAISA, 119-129, 2011
22011
Nurses’ perceptions of healthcare development work in a high reliability organisation: A study of Lean and Six Sigma in hospital management
N Eriksson
British Academy of Management, University of Portsmouth, Portsmouth, 8-10 …, 2015
12015
Maintaining healthcare organizations’ reliability in times of change
N Eriksson
BAM2014, The Role of the Business School in Supporting Economic and Social …, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20