Paweł Licznar
Titre
Citée par
Citée par
Année
Artificial neural networks of soil erosion and runoff prediction at the plot scale
P Licznar, MA Nearing
Catena 51 (2), 89-114, 2003
1172003
Random cascade driven rainfall disaggregation for urban hydrology: An evaluation of six models and a new generator
P Licznar, J Łomotowski, DE Rupp
Atmospheric Research 99 (3-4), 563-578, 2011
652011
Pomiary i przetwarzanie danych opadowych dla potrzeb projektowania i eksploatacji systemów odwodnieniowych
P Licznar, J Łomotowski, M Rojek
Futura Grzegorz Łuczak, 2005
482005
Multiplicative cascade models for fine spatial downscaling of rainfall: parameterization with rain gauge data
DE Rupp, P Licznar, W Adamowski, M Leśniewski
Hydrology and Earth System Sciences 16 (3), 671-684, 2012
322012
Analiza chwilowych natężeń deszczów miarodajnych we Wrocławiu
P Licznar, J Łomotowski
Ochrona Środowiska 27 (2), 25-28, 2005
202005
Precipitation variability within an urban monitoring network via microcanonical cascade generators
P Licznar, C De Michele, W Adamowski
Hydrology and Earth System Sciences 19 (1), 485-506, 2015
192015
Distributions of microcanonical cascade weights of rainfall at small timescales
P Licznar, TG Schmitt, DE Rupp
Acta Geophysica 59 (5), 1013-1043, 2011
192011
Analiza średnich natężeń deszczów miarodajnych we Wrocławiu
P Licznar, J Łomotowski
Ochrona Środowiska 27 (1), 29-34, 2005
182005
Generatory syntetycznych szeregów opadowych do modelowania sieci kanalizacji deszczowych i ogólnospławnych
P Licznar
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław, 2009
172009
Microprocessor field impactometer calibration: do we measure drops' momentum or their kinetic energy?
P Licznar, J Łomotowski, S Błoński, GJ Ciach
Journal of Atmospheric and Oceanic Technology 25 (5), 742-753, 2008
142008
Empiryczna weryfikacja formuły Błaszczyka do obliczania wartości natężenia deszczu miarodajnego
P Licznar, K Siekanowicz-Grochowina, M Oktawiec, A Kotowski, ...
Ochrona Środowiska 40 (2), 2018
132018
Właściwości osadów dennych cieku Mielnica
M Linczar, SE Linczar, P Linczar, R Żmuda
Acta Agrophysica 5 (2), 345-355, 2005
132005
Erozyjność deszczy Polski południowo-zachodniej na przykładzie stacji Wrocław-Swojec
P Licznar, M Rojek
Banasik (red.), Materiały sympozjum „Erozja gleb i transport rumowiska …, 2002
122002
Criteria for identifying maximum rainfall determined by the peaks-over-threshold (POT) method under the Polish Atlas of Rainfall Intensities (PANDa) project
E Burszta-Adamiak, P Licznar, J Zaleski
Meteorology Hydrology and Water Management. Research and Operational …, 2019
112019
Prognozowanie dobowych rozbiorów wody przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych
P Licznar, J Łomotowski
Mat. konf.„Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód”, PZITS, Poznań, 175-183, 2004
112004
Prognozowanie erozyjności deszczy w Polsce na podstawie miesięcznych sum opadów
P Licznar
Archiwum Ochrony Środowiska 30 (4), 29-39, 2004
112004
Analiza zmienności czasowej opadów atmosferycznych w Warszawie
P Licznar, B Szeląg
Ochrona Środowiska 36 (3), 23--28, 2014
102014
Analizy i prognozowanie rozbiorów wody w systemach wodociągowych
Z Siwoń
Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, 2008
102008
Podstawy obliczania i projektowania systemów odwodnienia
P Licznar
Wodociągi-Kanalizacja, 35-35, 2007
102007
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych Kohonena do prognozowania dobowego poboru wody
P Licznar, J Łomotowski
Ochrona środowiska 28 (1), 45-48, 2006
102006
Le système ne peut pas réaliser cette opération maintenant. Veuillez réessayer plus tard.
Articles 1–20