Follow
Nahide Konak
Nahide Konak
Associate Professor of Sociology, Abant İzzet baysal University
Verified email at ibu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Çevre sosyolojisi: Kavramsal ve teorik gelişmeler
N Konak
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 271-283, 2010
412010
Ekonomik küreselleşme ve ulus-devlet: kuramsal yaklaşımlar
N Konak
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 28 (1), 2011
362011
Bolu’da Suriyeli ve Iraklı sığınmacılar vatandaşlık ve kaynak dağılımı temelinde öteki algısı
Ü Güney, N Konak
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 4 (2), 113-134, 2016
312016
BOLU'DA SURİYELİ VE IRAKLI SIĞINMACILAR: MİLLİYETÇİLİK, ERİLLİK VE VATANDAŞLIK TEMELİNDE ÖTEKİ ALGISI.
Ü Güney, N Konak
Alternative Politics/Alternatif Politika 8 (3), 2016
282016
Ecological modernization and eco-Marxist perspectives: Globalization and gold mining development in Turkey
N Konak
Capitalism Nature Socialism 19 (4), 107-130, 2008
242008
Waves of social movement mobilizations in the twenty-first century: Challenges to the neo-liberal world order and democracy
E Castañeda, LR Díaz-Cepeda, GB Goularas, S Halvorsen, W Nicholls, ...
Lexington Books, 2015
182015
Development and the southeastern Anatolia project (GAP): an ecofeminist inquiry
N Konak
Dönmez, Rasim Özgür ve Fazilet Ahu Özmen (Der.), Gendered Identities …, 2013
132013
Gendered identities: Criticizing patriarchy in Turkey
CA Akman, V Irtis, GB Goularas, N Konak, B Cürül, T Yalur, S Durusoy
Lexington Books, 2013
132013
Küresel İklim Değişikliġi, Kyoto Protokolü Esneklik Mekanizmalari, Gönüllü Karbon Piyasasi Ve Türkiye: Eleştġrel Yaklaşim
N Konak
Alternatif Politika 3 (2), 154-178, 2011
122011
Does small run-of-river hydro power development in Turkey deliver on its sustainability premise?
N Konak, Y Sungu-Eryilmaz
Society & Natural Resources 29 (7), 807-821, 2016
102016
Koşu Bandı Üretim Teorisi ve Ekolojik Modenleşme Teorisi Arasındaki Temel Tartışmalar
N KONAK
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 12 (1-2), 469-488, 2009
82009
Derin ekoloji ve İslam’da insan-doğa İlişkisi
A Yücel, N Konak
NOSYON: Uluslararası Toplum ve Kültür Çalışmaları Dergisi, 28-38, 2021
72021
The emergence of environmental concerns and the judicial system: River-based hydro schemes in Turkey
N Konak
International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social …, 2012
72012
Küresel iklim değişikliği ve gençlerin katılımı
N Konak
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 3 (1), 77-86, 2011
72011
Deconstructing a neopatrimonial via humour: Gezi Park ‘Capulcu’protests in Turkey’
N Konak, RÖ Dönmez
Waves of social movement mobilizations in the twenty, 59-82, 2015
62015
Deconstructing Neopatrimonial System via Humor
N Konak, RÖ Dönmez
Waves of Social Movement Mobilizations, 59-83, 2015
32015
COVID-19 Pandemisi ve Beden-İktidar İlişkisi: Foucaultcu Bir Analiz
N Konak, C Ertan
Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2), 26-40, 2020
22020
KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TÜRKİYE’DE KANAL TİPİ HİDRO-ELEKTRİK SANTRALLERİN FOUCAULT’NUN BİYO-İKTİDAR, YÖNETİMSELLİK VE GÜVENLİĞİN BİYOPOLİTİKASI KAVRAMLARI BAĞLAMINDA ANALİZİ
N Konak
Alternatif Politika 11 (1), 113-141, 2019
12019
The Enduring Centrality of Kinship, Ethnic, and Religious Solidarity Ties Among Urban Migrants in Turkey: A Causal Explanation for the Revival of Islam in the 1980s and 1990s
N Konak
Boston University, 1998
11998
Climate Change, Green Economy, Run-of-River Hydro Power Development and Socio-Ecological Conflicts in Turkey.
N Konak, D Uysal, T Taş
Turkish Studies-Economics, Finance, Politics 15 (4), 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20