Follow
Nahide Konak
Nahide Konak
Associate Professor of Sociology, Abant İzzet baysal University
Verified email at ibu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Çevre sosyolojisi: Kavramsal ve teorik gelişmeler
N Konak
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 271-283, 2010
322010
Bolu’da Suriyeli ve Iraklı sığınmacılar vatandaşlık ve kaynak dağılımı temelinde öteki algısı
Ü Güney, N Konak
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 4 (2), 113-134, 2016
282016
Ekonomik küreselleşme ve ulus-devlet: kuramsal yaklaşımlar
N Konak
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 28 (1), 2011
282011
BOLU'DA SURİYELİ VE IRAKLI SIĞINMACILAR: MİLLİYETÇİLİK, ERİLLİK VE VATANDAŞLIK TEMELİNDE ÖTEKİ ALGISI.
Ü Güney, N Konak
Alternative Politics/Alternatif Politika 8 (3), 2016
212016
Ecological modernization and eco-Marxist perspectives: Globalization and gold mining development in Turkey
N Konak
Capitalism Nature Socialism 19 (4), 107-130, 2008
202008
Waves of social movement mobilizations in the twenty-first century: Challenges to the neo-liberal world order and democracy
E Castañeda, LR Díaz-Cepeda, GB Goularas, S Halvorsen, W Nicholls, ...
Lexington Books, 2015
162015
Development and the southeastern Anatolia project (GAP): an ecofeminist inquiry
N Konak
Dönmez, Rasim Özgür ve Fazilet Ahu Özmen (Der.), Gendered Identities …, 2013
112013
Gendered identities: Criticizing patriarchy in Turkey
CA Akman, V Irtis, GB Goularas, N Konak, B Cürül, T Yalur, S Durusoy
Lexington Books, 2013
112013
Küresel iklim değişikliği, Kyoto protokolü esneklik mekanizmaları, gönüllü karbon piyasası ve Türkiye: Eleştirel yaklaşım
N Konak
Alternatif Politika 3, 2011
102011
Does small run-of-river hydro power development in Turkey deliver on its sustainability premise?
N Konak, Y Sungu-Eryilmaz
Society & Natural Resources 29 (7), 807-821, 2016
82016
The emergence of environmental concerns and the judicial system: River-based hydro schemes in Turkey
N Konak
International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social …, 2012
72012
Deconstructing a neopatrimonial via humour: Gezi Park ‘Capulcu’protests in Turkey’
N Konak, RÖ Dönmez
Waves of social movement mobilizations in the twenty, 59-82, 2015
62015
Derin ekoloji ve İslam’da insan-doğa İlişkisi
A Yücel, N Konak
NOSYON: Uluslararası Toplum ve Kültür Çalışmaları Dergisi, 28-38, 2017
42017
Küresel iklim değişikliği ve gençlerin katılımı
N Konak
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 3 (1), 77-86, 2011
42011
Koşu Bandı Üretim Teorisi ve Ekolojik Modenleşme Teorisi Arasındaki Temel Tartışmalar
N KONAK
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 12 (1-2), 469-488, 2009
42009
Deconstructing Neopatrimonial System via Humor
N Konak, RÖ Dönmez
Waves of Social Movement Mobilizations, 59-83, 2015
32015
COVID-19 PANDEMİSİ ve BEDEN-İKTİDAR İLİŞKİSİ: FOUCAULTCU BİR ANALİZ
N Konak, C Ertan
Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2), 26-40, 2020
12020
KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TÜRKİYE’DE KANAL TİPİ HİDRO-ELEKTRİK SANTRALLERİN FOUCAULT’NUN BİYO-İKTİDAR, YÖNETİMSELLİK VE GÜVENLİĞİN BİYOPOLİTİKASI KAVRAMLARI BAĞLAMINDA ANALİZİ
N Konak
Alternatif Politika 11 (1), 113-141, 2019
12019
Climate Change, Green Economy, Run-of-River Hydro Power Developmentand Socio-Ecological Conflicts in Turkey
N KONAK, D UYSAL, T TAŞ
Turkish Studies-Economics, Finance, Politics 15 (4), 2477-2492, 2020
2020
PERCEPTION OF DESTINY IN TURKEY: AN INVESTIGATION THROUGH THE PSYCHOLOGY AND SOCIOLOGY DISCIPLINES
VM Elgin, N Konak, I Biri
XVI EUROPEAN CONGRESS OF PSYCHOLOGY, 1958-1958, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20