Follow
Hande Albayrak
Title
Cited by
Cited by
Year
Suriye'den Türkiye'ye Kadın Olmak
Ö Cankurtaran, H Albayrak
Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM), 2019
412019
Okul öncesinde kavram gelişimi ve bilişsel etkinlik örnekleri
S Cantekinler, A Çağdaş, H Albayrak
Yapa Yayınları, 2002
352002
ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR VE HEGEMONİK ERKEKLİK ALGISI: NEDEN SONUÇ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA
N Küçükkaraca, H Albayrak
Sosyal Bilimler Dergisi 1 (4), 2016
182016
Cinsel istismara maruz kalan Türk vatandaşı ve mülteci çocukların durumu
K Karataş, H Aslan, AB Öztürk, H Albayrak
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (4), 107-132, 2020
152020
Eleştirel sosyal hizmet teorisi ve uygulaması
H ALBAYRAK
Toplum ve Sosyal Hizmet 32 (1), 383-401, 2021
112021
Astronomi konularında istasyon tekniğinin öğrencilerin akademik başarısına nasıl etki ettiğini belirlemek
H Albayrak, P Yalçın, S Altun Yalçın
Journal of Human Sciences 14 (4), 4561-4578, 2017
112017
İlkokul beden eğitimi ve oyun dersi oyun oynuyorum derleme kitapçığında yer alan çocuk oyunlarının değerler açısından incelenmesi ve buna yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşleri
H Albayrak
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon, 2019
102019
From Syria to Turkey: Being a Woman
Ö Cankurtaran, H Albayrak
Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM), 2019
102019
Feminist sosyal çalışma perspektifiyle çocuğun uyuşturucu madde bağımlılığında hakim annelik ideolojisine karşı annelik pratiği anlatıları
H Albayrak
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
82019
OLUMLU GENÇLİK GELİŞİMİ YAKLAŞIMI AÇISINDAN SPOR ETKİNLİKLERİNE KATILIMIN GENÇLERE YANSIMALARI
A AYKARA, H ALBAYRAK
Toplum ve Sosyal Hizmet 27 (1), 77-100, 2016
82016
Pandemide değişen yaşamlar: iş ve gelir kayıpları, rol ve sorumluluklar, zorluklar ve baş etme deneyimleri
E Fırat, TE Gencer, H Albayrak, O Selçuk, F Demiröz
Toplum ve Sosyal Hizmet, 225-246, 2021
72021
Dezavantajlı çocuklar için spor faaliyetlerinin öneminin eleştirel teori bakış açısıyla ele alınması
H ALBAYRAK
Ufkun Ötesi Bilim Dergisi 20 (1), 67-89, 2020
72020
Dynamics of Child Marriages among Syrian and Afghan Refugees in Turkey
AB ÖZTÜRK, H ALBAYRAK, K KARATAŞ, H ASLAN
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 25 (1), 251-269, 2021
62021
ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZ-YETERLİK ALGILARI İLE MATEMATİK OKURYAZARLIĞI BAŞARILARININ İNCELENMESİ
HB Albayrak, K Tarım, K Baypınar
Trakya Eğitim Dergisi 13 (1), 115-127, 2023
52023
Çocuk Gelişimi
S Cantekinler, A Çağdaş, H Albayrak, S Şen, T Akyürek
Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları. Yayın, 1996
51996
SOSYAL HİZMETİN ANLATI ARAŞTIRMASI İLE BULUŞMASI
H ALBAYRAK
Toplum ve Sosyal Hizmet 31 (4), 1719-1745, 2020
42020
Toplum Ruh Sağlığında Sosyal Hizmet Uygulamaları
H Albayrak
Toplum ve Hekim 35 (4), 282-292, 2020
4*2020
Meme Kanseri Hastalarının Baş Etme Stratejilerinin Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
B Erbay, Albayrak, Erim
Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, 37-56, 2017
4*2017
Sınıf öğretmeni adaylarının matematiksel modelleme yeterlikleri: Okulda zaman problemi
HB Albayrak, K Tarım
Eğitimde Kuram ve Uygulama 18 (2), 95-112, 2022
22022
They taught us not only our rights as women, but also how to live.” Gender-based violence and empowerment experiences of Syrian women in Turkey and the role of women and girls …
ŞBÖTE Hande Albayrak,Özlem Cankurtaran
Health Care for Women International, 946-963, 2022
12022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20