Volgen
Ladislav Čapek
Ladislav Čapek
Department of Archaeology, Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia
Geverifieerd e-mailadres voor kar.zcu.cz - Homepage
Titel
Geciteerd door
Geciteerd door
Jaar
Depoziční a postdepoziční procesy středověké keramiky na parcelách Českých Budějovic
L Čapek
Případová studie z domu čp 16, 2010
172010
Depoziční a postdepoziční procesy středověké keramiky na parcelách Českých Budějovic:(případová studie z domu čp. 16): keramika, kvantifikace, statistika, chronologie
L Čapek
Petr Mikota, 2010
152010
Chov ovcí, ovčíny a sociální struktura ovčího řemesla ve středověku a novověku v Čechách a na Moravě
L Čapek, M Preusz
Kuděj 2, 6-35, 2012
112012
a kol., 2016: Historická radnice v Českých Budějovicích ve světle archeologických výzkumů a rozboru hmotných pramenů
L Čapek, J Militký
Plzeň–České Budějovice, 0
10
Příspěvek k chronologii vrcholně středověké keramiky z Českých Budějovic
L Čapek
Archeologické výzkumy v jižních Čechách 23, 239-260, 2010
92010
Archeologické transformace v městském prostředí
L Čapek
Západočeská univerzita v Plzni, 2014
82014
General overview of medieval settlement research in the Czech Republic: emergence and development of the field, main issues and adoption of landscape context
L Čapek, L Holata
Revista ArkeoGazte Aldizkaria 7, 267-320, 2017
62017
Dvě zaniklé středověké vesnice ve Velechvínském polesí, okr. České Budějovice
L Čapek
Archeologické výzkumy v jižních Čechách 24, 227-48, 2011
62011
Středověké a novověké hrnčířské pece v Čechách–kritické zhodnocení výpovědních možností studia
L Čapek, M Preusz
52019
Technologie výroby a archeometrické studium středověké keramiky
L Čapek, K Těsnohlídková, K Slavíček, D Všianský, P Pracný
Masarykova univerzita, 2018
52018
Středověká a novověká keramika z nádvoří radnice
L Čapek, M Preusz
Historická radnice v Českých Budějovicích ve světle archeologických výzkumů …, 2016
52016
Historická radnice v Českých Budějovicích ve světle archeologických výzkumů a rozboru hmotných pramenů
L Čapek, J Militký
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra archeologie, 2016
52016
Okruhy studia (středověké) keramiky aneb Keramika jako archeologický pramen
L Čapek
Západočeská univerzita v Plzni, 2015
52015
Středověká keramika z Českých Budějovic a možnosti jejího archeometrického studia
L Čapek, M Čekalová, J Říha
52013
Studium sídelních struktur na Českobudějovicku se zaměřením na zaniklé středověké vesnice
L Čapek
52011
Královská založení na jihu Čech za vlády posledních Přemyslovců
L Reitinger, R Lavička, L Čapek, J Fröhlich, J Havlice, R Krajíc
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2016
42016
Raně a vrcholně středověké osídlení Českobudějovické pánve (10.–13. století)
L Čapek
Západočeská univerzita v Plzni, 2010
42010
Nález fragmentů renesančního článkového opasku z městské radnice v Českých Budějovicích
L Čapek
Archeologické výzkumy v jižních Čechách 29, 387-397, 2016
32016
Město České Budějovice a jeho zázemí ve vrcholném středověku
L Čapek
32012
Raně středověká keramika z Hradiště Kněží Hora u Katovic (okres Strakonice)
L Čapek, P Menšík
22019
Het systeem kan de bewerking nu niet uitvoeren. Probeer het later opnieuw.
Artikelen 1–20