Follow
Leszek Hejduk
Title
Cited by
Cited by
Year
Curve Number estimation for a small urban catchment from recorded rainfall-runoff events
K Banasik, A Krajewski, A Sikorska, L Hejduk
Archives of Environmental Protection 40 (3), 75-86, 2014
732014
Effectiveness of straw mulch on infiltration, splash erosion, runoff and sediment in laboratory conditions
L Gholami, K Banasik, SH Sadeghi, AK Darvishan, L Hejduk
Journal of Water and Land Development, 2014
572014
Effects of rain intensity and initial soil moisture on hydrological responses in laboratory conditions
AK Darvishan, K Banasik, SH Sadeghi, L Gholami, L Hejduk
International Agrophysics 29 (2), 165, 2015
432015
Long-term Changes in Runoff from a Small Agricultural Catchment
K BANASIK, L HEJDUK
Soil & Water Research 7, 64–72, 2012
432012
An attempt to decompose the impact of land use and climate change on annual runoff in a small agricultural catchment
A Krajewski, AE Sikorska-Senoner, L Hejduk, K Banasik
Water Resources Management 35 (3), 881-896, 2021
342021
Variability of the initial abstraction ratio in an urban and an agroforested catchment
A Krajewski, AE Sikorska-Senoner, A Hejduk, L Hejduk
Water 12 (2), 415, 2020
312020
Wieloletnia zmienność odpływu z małej zlewni rzecznej w regionie Puszczy Kozienickiej
K Banasik, L Hejduk, A Hejduk, E Kaznowska, J Banasik, A Byczkowski
Sylwan 157 (08), 2013
282013
Estimating the annual sediment yield of a small agricultural catchment in central Poland
K Banasik, D Gorski, Z Popek, L Hejduk
Erosion and sediment yields in the changing environment. Proceedings of the …, 2012
262012
Wieloletnie tendencje zmian procesów opadu i odpływu w małych zlewniach nizinnych (na przykładzie rzeki Zagożdżonki)[Longterm trend of the rainfall and runoff processes in …
A Byczkowski, K Banasik, L Hejduk, B Mandes
Polskie Towarzystwo Geofizyczne. IMGW Press Warsaw 2001 pp. 43 52 (0), 0, 2001
24*2001
Suspended sediment transport during rainfall and snowmelt floods in a small lowland catchment (central Poland)
L HEJDUK, A HEJDUK, K BANASIK
Chapter 9 in: Monografh CABI pod redakcją PN Owens i AJ Collins, 2006
20*2006
Flood flow consequences of land use changes in a small urban catchment of Warsaw
K Banasik, L Hejduk, M Barszcz
11th International Conference on Urban Drainage 31 (10), 2008
192008
Long-term variability of runoff from a small catchment in the region of the Kozienice Forest
K Banasik, L Hejduk, A Hejduk, E Kaznowska, J Banasik, A Byczkowski
Sylwan 157 (8), 578-586, 2013
162013
Variations in suspended sediment grain sizes in flood events of a small lowland river
L Hejduk, K Banasik
IAHS-AISH publication 337, 189-196, 2010
162010
Zmienność stężenia fosforu w górnej części zlewni rzeki Zagożdżonki [Changeability of phosphorus concentration in upper part of Zagożdzonka River watershed]
L HEJDUK, K BANASIK
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 17 (4), 42, 2008
15*2008
Flow duration curves for two small catchments with various records in lowland part of Poland
K Banasik, L Hejduk
Rocznik Ochrona Środowiska 15, 287-300, 2013
132013
The intensity of siltation of a small reservoir in Poland and its relationship to environmental changes
K Banasik, L Hejduk, A Krajewski, M Wasilewicz
Catena 204, 105436, 2021
122021
Charakterystyka występowania wezbrań i niżówek w małej zlewni i Nziny Mazowieckiej
E Kaznowska, A Hejduk, L Hejduk
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 15, 2015
122015
Thermal and snow conditions of winters and winter floods on example of Zagozdzonka River
A Hejduk, L Hejduk
Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Land Reclamation 46 (1), 2014
122014
BADANIA GRANULOMETRII RUMOWISKA UNOSZONEGO W MAŁEJ RZECE NIZINNEJ GRAIN SIZE DISTRIBUTION OF...
K Banasik, L Hejduk
Acta Agrophysica 5 (2), 253-262, 2005
12*2005
Obliczanie przepływów maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w małej zlewni z zastosowaniem metod statystycznych oraz metod pośrednich
K Banasik, A Byczkowski, L Hejduk, J Gładecki
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 12 (3), 17-26, 2012
112012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20