Belangrijkste publicaties
De h5-index is de h-index voor artikelen die in de afgelopen vijf volledige jaren zijn gepubliceerd. Dit is het grootste aantal h zodat h artikelen die zijn gepubliceerd in 2014-2018 elk ten minste h citaties hebben.verbergen
De h5-mediaan voor een publicatie is het mediane aantal citaties voor de artikelen die deel uitmaken van de h5-index.verbergen
Publicatieh5-indexh5-mediaan
1.Nature368546
2.Science338511
3.Nature Communications260345
4.Cell250383
5.Proceedings of the National Academy of Sciences227303
6.Nucleic Acids Research217413
7.PLoS ONE176225
8.Nature Genetics174257
9.Scientific Reports158202
10.Nature Methods152273
11.Nature Biotechnology151290
12.Neuron148213
13.Nature Reviews. Molecular Cell Biology132231
14.Nature Climate Change132197
15.Molecular Cell132196
16.Environmental Science & Technology132175
17.Cell Metabolism127196
18.Nature Reviews Genetics121237
19.Bioinformatics120233
20.Cell Stem Cell119197
Datums en citatietellingen zijn geschat en worden automatisch vastgesteld door een computerprogramma.